En sjukvård i världsklass

Sjukvården står inför stora utmaningar. Allt fler blir äldre och förväntningarna på en bättre sjukvård ökar. Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter, men ställer också höga krav på kompetens och en god arbetsmiljö. Dagens brister inom vården riskerar våra möjligheter att svara upp mot framtidens utmaningar. Problemen med överbeläggningar, där patienter får ligga i sjukhuskorridorer eller för många i en sal, måste lösas. Patienter med kroniska sjukdomar tvingas vänta alltför länge på sin behandling. Dagens vårdgaranti är otillräcklig och tryggar inte en sammanhållen vård för patienten. Svensk cancersjukvård är världsledande, men inom flera cancerformer är väntetiderna oacceptabelt långa.

Oavsett om man bor på landsbygden eller i en stad ska man vara trygg med att få vård när man behöver det. Vi har de senaste åren sett en utveckling med överetableringar av vårdcentraler i de större städerna, medan vårdcentralerna på landsbygden har svårt att överleva. Vi vill öka västernorrlänningarnas förtroende för sjukvården. Patienternas tillgång till vård måste öka, samtidigt som administrationen måste minska. Vi vill se satsningar på det gemensamma före ytterligare skattesänkningar. Vi vill att vården i vårt län ska vara tillgänglig och fördelas efter behov och inte efter köpkraft. Så säkrar vi en god vård för alla.

Vi vill därför arbeta för,

  • Att inga nya onödiga rutiner som stjäl tid från patienterna införs
  • Att en patientöverenskommelse för att stärka patientens ställning i vården införs
  • Att alla cancerpatienter ska få behandling inom fyra veckor

 

Läs mer om en sjukvård i Världsklass, under följande rubriker

-> Vårdcentralerna och hälsocentralerna

-> Sjukhusen

-> Tandvård

-> Goda arbetsvillkor 

-> Ekonomin

 

b

Läs hela vårt Framtidsprogram för Västernorrland 2014-2018 i PDF-format, klicka här!

 

facebook Twitter Email