Ekonomin

Vi Socialdemokrater väljer vården före ytterligare skattesänkningar. För att möta framtidens behov av sjukvård behövs det istället mera pengar till vården och aktiva förebyggande insatser för att stärka folkhälsan. Det måste bli ordning och reda i sjukvårdens ekonomi. För att klara framtidens utmaningar krävs också en förbättrad samverkan mellan kommuner och landstinget.

Vi vill därför arbeta för,

  • Att sjukvården ges förutsättningar att kunna klara sitt uppdrag
  • En effektivare process och administration, som frigör resurser till vården

 

b

Läs hela vårt Framtidsprogram för Västernorrland 2014-2018 i PDF-format, klicka här!

facebook Twitter Email