Goda arbetsvillkor

Sjukvården står inför stora utmaningar för att klara generationsväxlingen inför pensionsavgångar samtidigt som det behövs fler anställda i vården. Därför måste staten ta ansvaret för framtidens kompetensförsörjning i vården.

För att patienterna ska kunna erbjudas en säker och bra vård, krävs det goda villkor för dem som utför vården. Personalens stora kompetens, erfarenhet och yrkesetik ska vara vägledande för att höja kvaliteten i vården. Vi socialdemokrater är övertygade om att den bästa vården uppstår när olika personalgrupper gör det som de är bäst på och utbildade för ? låt proffsen vara proffs. Vi vill att medarbetarna känner att de får rätt kompetensutveckling, kan påverka sin vardag och att de blir uppskattade för sina arbetsinsatser och kunskaper. Chefer i landstingets verksamheter ska känna att de får rätt förutsättningar att vara chefer.

Vi socialdemokrater kommer aldrig att backa från vårt politiska ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö. Vi vill se ett aktivt arbete för att förebygga ohälsa bland personalen. Vi ställer samma krav också på de privata företag, som driver vårdcentraler finansierade av landstinget.

Regelmässiga överbeläggningar på sjukhus är ett allvarligt arbetsmiljöproblem, som försvårar vården, sliter på personalen och är negativt för patienterna. Vi anser att verksamheterna ska vara så planerade och organiserade att överbeläggningar normalt inte sker.

 

Vi vill därför arbeta för,

  • Trygga heltidsanställningar
  • Kollektivavtal och meddelarfrihet
  • Att medarbetarnas möjligheter att påverka sin arbetssituation och medbestämmande ökar i de landstingsdrivna verksamheterna. 

 

b

Läs hela vårt Framtidsprogram för Västernorrland 2014-2018 i PDF-format, klicka här!

facebook Twitter Email