Sjukhusen

Vi Socialdemokrater vill inte sälja ut några sjukhus, då de är viktiga nav i sjukvårdssystemet. Vi värnar våra sjukhus i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik, som har ett gemensamt ansvar för länets specialistsjukvård. Detta behövs för att klara en tillgänglig och patientsäker sjukvård för alla länets invånare.

Vi vill hålla ihop sjukhusens verksamheter för bästa möjliga vård. Att bryta ut och privatisera delar av sjukhusen kan slå sönder vårdkedjor och försämra samverkan mellan olika delar av vården. Man ska heller inte behöva privata sjukvårdsförsäkringar.

I vår strävan efter en snabb och rättvis vård vill vi behålla dagens antal ambulansstationer. Vi vill bygga ut samarbetet med kommunernas räddningstjänst för snabbt omhändertagande om ambulansen dröjer. 

Vi vill därför arbeta för,

  • Att en nollvision för vårdskador införs
  • Att läkarna måste få mera tid för sina patienter
  • Att väntetider ska minimeras

 

b

Läs hela vårt Framtidsprogram för Västernorrland 2014-2018 i PDF-format, klicka här!

facebook Twitter Email