Vårdcentralerna och hälsocentralerna

Regeringen har infört Lagen om valfrihetssystem (LOV), som ger privata företag rätt att etablera vårdcentraler, där de bedömer att det finns en marknad. Det har lett till överetablering av vårdcentraler i de större städerna, medan landstingets hälsocentraler på landsbygden har svårt att överleva. Vi Socialdemokrater vill att LOV förändras så att landstinget självt kan besluta om var i länet en vårdcentral ska starta. Ingen vinst ska kunna tas ut på bekostnad av kvaliteten i vården.

Patienterna ska erbjudas rätt vård med högsta möjliga kvalitet, på rätt plats och i rätt tid. Därför är det viktigt att det finns vårdcentraler över hela länet. Tillgängligheten måste ständigt förbättras, såväl fysiskt, geografiskt som språkligt.

Vi vill därför arbeta för,

  • Ökade möjligheter att träffa en specialist
  • Kvälls- och helgöppet på vårdcentralerna
  • Att patientens behov styr tiden hos vårdpersonalen

 

b

Läs hela vårt Framtidsprogram för Västernorrland 2014-2018 i PDF-format, klicka här!

facebook Twitter Email