100 år av demokratiskt vald riksdag

I dag den tionde januari för hundra år sedan, 1922, så tog de första kvinnliga ledamöterna plats i Sveriges riksdag.

De hade blivit invalda i valet den tolfte september 1921. I riksdagens direktvalda andra kammare tog den frisinnade Elisabeth Tamm, socialdemokraterna Agda Östlund och Nelly Thüring samt högerpartisten Bertha Welin plats och i den indirekt valda första kammaren kom den frisinnade Kerstin Hesselgren att sitta. Valet 1921 var det första där kvinnor hade rösträtt och fick kandidera och också det första där männen hade lika rösträtt oavsett egendom och inkomst. På många sätt kan man alltså säga att den riksdag som samlades för idag hundra år sedan var den första demokratiskt valda.

Vi som undertecknar den här artikeln kommer från olika partier och har olika åsikter i många frågor. Det har vi också haft historiskt. Socialdemokraterna och Centerpartiets föregångare Bondeförbundet bildades för att ta tillvara arbetares och bönders legitima intressen medan Moderaternas föregångare mer betonade nation och gemenskap. Men vi är alla överens om att olika åsikter och intressen bäst hanteras genom öppen debatt och efter demokratiska principer. Därför gläds vi åt att demokratin idag blir hundra år gammal.

Vi skulle ju önska att kampen var vunnen den där vinterdagen för exakt hundra år sedan – men riktigt så enkelt är det inte. Varje ny generation måste vinna demokratin på nytt. De mätningar som görs av demokrati och mänskliga rättigheter visar att demokratin är på tillbakagång globalt. I Hong Kong har den kinesiska diktaturen tagit över, i Burma och Egypten har militären återtagit kontrollen. Även i vårt närområde – inom EU – har Ungern och Polen utvecklats i auktoritär riktning. Vi är inte immuna mot en sådan utveckling heller i Sverige. Vi måste alltid stå upp för alla människors lika värde, rättsstatens principer och allas rätt att delta i politiken.

När vi firar demokratins hundraårsjubileum så gör vi det i vetskapen om att även vi ständigt kommer behöva stå upp för den. Nya landvinningar sker också hela tiden. För en dryg månad sedan valdes en kvinnlig statsminister för första gången och hon leder en regering bestående av en majoritet av kvinnor som svarar mot en riksdag med nästan lika många kvinnor som män. Det visste de inte att det var möjligt den där dagen då de första gången kom till riksdagen våra pionjärer – Kerstin Hesselgren, Bertha Wellin, Agda Östlund, Nelly Thüring och Bertha Wellin,

Malin Larsson (S)
Jörgen Berglund (M)
Anneli Sjölund (C)
Kristina Nilsson (S)
Jasenko Omanovic (S)
Anna-Belle Strömberg (S)