Skatteverkets flytt av arkiv till Härnösand är mycket glädjande och visar att målmedvetet arbete ger resultat för statliga lokaliseringar

Idag gavs besked att Skatteverket flyttar arkiv och jobb till Härnösand. En framgång för socialdemokraterna i länet i allmänhet och för socialdemokraterna i Härnösand i synnerhet.

– Beskedet att Skatteverket vill flytta sina arkiv till Härnösand med ca 30 jobb är mycket glädjande och visar på att målmedvetet arbete för statliga utlokaliseringar har lönat sig, säger Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot från Härnösand. Och tillägger att de här jobben är dessutom utöver de 80 jobb som tidigare utlovats

– Vi socialdemokrater från Västernorrland har ihärdigt jobbat med frågan om statliga utlokaliseringar sedan länet tappade vart sjunde statligt jobb under alliansregeringarna. Nu känns det som om ansträngningarna kanske har fått genomslag på myndighetsnivå, säger Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot.

– Den socialdemokratiskt ledda regeringen påbörjade arbetet under förra mandatperioden med att stärka den statliga närvaron i hela landet. Detta ledde till konkreta beslut att omlokalisera myndigheter och etablera nya runt om i hela Sverige. I Västernorrland handlade det bl a om servicekontor i Kramfors, delar av statens servicecenter till Sollefteå, digitaliserings myndigheten till Sundsvall och en utredning för fler statliga jobb i Härnösand., säger Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot.

– När nu Skatteverket självmant söker sig ut i landet visar det på resultatet av en målmedveten politik och betydelsen av socialdemokratiskt ledd regering. Samtidigt så visar det också att Härnösands kommun med Andreas Sjölander i spetsen jobbat alldeles rätt genom att lyfta fram sina styrkor och förutsättningar för att vara aktuell för statliga etableringar, säger Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot.