18 miljoner till Sundsvall för ökat bostadsbyggande

Sundsvalls kommun får 18 miljoner kronor för ökat bostadsbyggande

Sundsvalls kommun har fått 18 miljoner kronor genom den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning på byggbonus för kommuner som bygger bostäder. Syftet med bonusen är att stödja kommunerna i arbetet för ökat bostadsbyggande och minska den allmänna bostadsbristen. Under perioden 1 augusti 2015 till 31 juli 2016 fick 409 bostäder startbesked i Sundsvall. Det är en av de högsta siffrorna någonsin för Sundsvall.

–        Jag är glad att kommuner som anstränger sig för att bygga fler bostäder nu får en bonus från regeringen. Att Sundsvalls kommun nu får 18 miljoner i bonus är ett bevis på att kommunen är attraktiv och att de jobbar på rätt sätt, menar Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot.

–        Den S-ledda kommunledningen har gjort många politiska insatser för att få igång bostadsbyggandet vilket lett fram till att de nu får ta del av regeringens satsning. Det blir en extra sporre att fortsätta i samma positiva riktning, säger Nilsson.

Statsbidraget till kommuner för ökat bostadsbyggande är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en tolvmånadersperiod (1 augusti 2015 ? 31 juli 2016). Bidraget är oberoende av storleken på eller typ av bostad.

–        Sverige har haft bostadsbrist under lång tid. Trots att det nu byggs fler bostäder än på länge räcker det inte. Det är därför den här regeringen genomför den största bostadspolitiska satsningen på 20 år för att det ska byggas ännu fler bostäder. Nu börjar vi se resultatet av det arbetet, säger Johan Löfstrand (S), bostadspolitisk talesperson.

Fakta ? kommunbonus

Kommunbonusen ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Bidraget, som är tänkt att stimulera bostadsbyggandet för de kommuner som ansöker och uppfyller villkoren, är på totalt 1,85 miljarder för 2016. Statsbidraget beräknas till 1,8 miljarder för 2017 och därefter 1,3 miljarder årligen. Boverket handlägger bidragsansökningar och administrerar bidraget.

Hittills under mandatperioden ? här är några av den socialdemokratiska ledda regeringens satsningar för fler bostäder:

  • Cirka 6 miljarder varje år på fler och bättre hyresrätter.
  • 22 punkter för att det ska bli enklare, snabbare och billigare att bygga bostäder.
  • Ett investeringsstöd för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.
  • Bonus till de kommuner som bygger bostäder och tar emot nyanlända.
  • Stöd till att renovera och energieffektivisera miljonprogramsområden.
  • Stöd till att bygga äldrebostäder.
  • Stöd för att sanera mark där det kan byggas bostäder.
  • Slopat tak för uppskov på inbetalning av skatt för den som säljer sin bostad. Detta ökar rörligheten på bostadsmarknaden.