334 miljoner kronor till Västernorrland

Budgeten som regeringen lägger fram på riksdagens bord är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Regeringens prioriteringar är jobben, skolan och klimatet. Det handlar om en svensk samhällsmodellen som grund för ett jämlikt land. Redan nu investeras 60 miljarder kronor per år i det gemensamma samhällsbygget, och i höst läggs förslag om att stärka välfärden med 10 miljarder kronor årligen till kommuner och landsting. Detta för att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar i vården, i äldreomsorgen, och kanske framförallt, i skolan.

–          Den svenska modellen ska inte raseras genom stora skattesänkningar som resulterar i nedskärningar i välfärden, en politik som ökar klyftorna eller statlig inblandning i lönebildningen. Med den svenska modellen som grund har vi goda förutsättningar tar vi oss an dagens och framtidens utmaningar och moderniserar Sverige, säger Jasenko Omanovic riksdagsledamot från Västernorrland.

–          Många kommuner har fått många nya barn som ska gå i skolan. Det här är jätteviktiga investeringar för oss i Västernorrland. För att försäkra sig om en bra skola för dessa behövs nya lärare. Nya klassrum. Nya skolor. Välfärdsmiljarderna motsvarar en potentiell sysselsättningsökning på över 10 000 sysselsatta i välfärden. Tillsammans med redan genomförda investeringar motsvarar det potentiellt över 30 000 fler sysselsatta i välfärden, säger Eva Sonidsson, distriktsordförande Socialdemokraterna i Västernorrland tillika riksdagsledamot.

–          Pengarna ger Västernorrlands kommuner och landstinget redskapen att långsiktigt planera och utveckla välfärden för framtiden. Den här investeringen i vår gemensamma välfärd kommer att ge oss större möjligheter att utforma verksamheter efter våra förutsättningar i Västernorrland. För Sundsvalls kommun innebär satsningen 68 miljoner för 2017, för Kramfors 35 miljoner och för landstinget i Västernorrland 76 miljoner. Beskedet från regeringen är glädjande och tydligt. Sverige satsar på framtiden, fortsätter Sonidsson.

–          Regeringen förstärker också arbetet med att ge de som flytt till Sverige goda förutsättningar att snabbt ta sig in i det svenska samhället. Arbete och studier är nyckeln till nyanländas etablering i Sverige. Därför satsas det i denna budget en halv miljard kronor på etableringsinsatser.  Det handlar bland annat om kompetenskartläggning, satsningar på SFI och svenska som andraspråk, validering och snabbspår, vidareutbildning av lärare, stöd till skollokaler, flyktingguider och utökade medel till kommunerna., säger Jasenko Omanovic.

–          Utsikterna för den svenska ekonomin är goda. Tillväxten under 2015 var drygt 4 procent, vilket är klart över den genomsnittliga tillväxten i Sverige de senaste tjugo åren. Det här är extra viktigt för oss i Västernorrland som har den näringsstruktur vi har. Svensk tillväxt var också hög i jämförelse med många andra länder, till exempel USA och Tyskland. Arbetslösheten minskade betydligt under 2015 och är nu cirka 7 procent. Det är den lägsta nivån på sju år. Även ungdoms- och långtidsarbetslösheten minskade påtagligt 2015, säger Jasenko Omanovic.

Preliminär fördelning av medel Västernorrlands läns landsting och samliga kommuner i länet:

Västernorrlands län

2017 (kr)

Härnösand

42 952 014

Kramfors

35 388 196

Sollefteå

29 785 789

Sundsvall

68 480 909

Timrå

18 683 349

Ånge

20 317 782

Örnsköldsvik

42 709 762

Summa kommuner

258 317 801

Västernorrlands läns landsting

76 082 839

Totalt länet

334 400 640