Vi vill ha ett Sverige som håller ihop

171002

Moderaterna har lagt sitt budgetförslag för 2018. Det svarar inte upp mot landsbygdens utmaningar. Marknadslösningar och uteblivna satsningar på välfärden är inte det som kommer att vända utvecklingen på svensk landsbygd.

Sverige har under många år glidit isär och klyftan har vuxit mellan stad och land och inom städer. Att vända utvecklingen tar tid men regeringen har tydligt lagt om kursen för såväl den ekonomiska politiken som landsbygdspolitiken. Vi har nu den ekonomiska styrkan att kunna ta tag i samhällsproblemen mer kraftfullt. Regeringen använder en stor del av styrkan i ekonomin för att Sverige ska hålla ihop, på den svenska modellen, inte minst med omfattande investeringar i välfärden och särskilda landsbygdssatsningar i budgetpropositionen för 2018.

Moderaterna väljer än en gång bort politik för att hålla ihop vårt land. De vill på nytt återinföra en orättvis beskattning mellan pensionärer och löntagare redan nästa år. De vill spara in 3,7 miljarder på landsbygden de kommande tre åren och inte göra de satsningar som behövs. Moderaternas budgetförslag för 2018 visar också på en övertro på att marknaden och stora skattesänkningar, ska stoppa att Sverige dras isär. Det är helt fel väg att gå. Därför gör vi bland annat:
Fler jobb och högre tillväxt i hela landet genom en stor utbyggnad av utbildningsplatser, ökat stöd för enmansföretag som gör sin första anställning, en livsmedelsstrategi för fler jobb i livskedjan, enklare anställningsstöd för nyanlända och andra arbetssökande och så kallade gröna jobb.

Göra det lättare att bo i hela landet med en bostadspolitik som gör att det byggs historiskt många bostäder, förstärkt kollektivtrafik och vägunderhåll på landsbygden, stöd för att driva lanthandlar och nya statliga servicekontor i hela landet.

Bara under 2018 så stärker regeringen landsting och kommuner i hela landet med ytterligare omkring 11 miljarder kronor.

För vår regering är det självklart att människor ska kunna bo, jobba och driva företag i alla delar av landet. Då måste människor också kunna bo där under rimliga förutsättningar. Vår regering är tydlig – hela landet ska leva och utvecklas. Inte bara storstäder och höginkomsttagare!

Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
Jasenko Omanovic (S) riksdagsledamot