Regeringens investeringar i den svenska modellen ger resultat

171014

Med endast ett år kvar till riksdagsvalet är det dags att utvärdera regeringens arbete. Trots ett svårt parlamentariskt läge har stora satsningar gjorts på att utveckla den svenska modellen, skriver Kristina Nilsson (S).

När den S-ledda regeringen tillträdde för tre år sedan ärvde man ett ekonomiskt underskott på 60 miljarder kronor. Åtta år av borgerliga skattesänkningar ledde till nedskärningar, en stigande arbetslöshet, växande klyftor och sjunkande skolresultat.

Regeringen har lagt om riktningen på politiken – från skattesänkningar och nedskärningar till satsningar på ett gemensamt samhällsbygge. Det har gett resultat. Nu har vi ett nytt ekonomiskt läge. Den S-ledda regeringen har vänt underskott till överskott. Samtidigt beräknas arbetslösheten sjunka under sex procent nästa år och över 200 000 fler är i jobb sedan regeringen tillträdde. Sysselsättningen har inte varit så hög på 25 år.

Regeringens stora satsningar på hälso- och sjukvården förklarar en del av den goda utvecklingen. De generella statsbidragen till landstingen har höjts med nästan tre miljarder per år sedan valet. Särskilda satsningar har gjorts på bland annat cancervården med 500 miljoner kronor per år. För att möta upp den allmänna personalbristen i vården har en särskild professionsmiljard införts för att landstingen ska kunna göra insatser för att ha tillräckligt med personal, i region Västernorrland har förstärkningen inneburit 90,7 miljoner kronor.

Därtill föreslås en patientmiljard per år inför nästa år för skärpt vårdgaranti i primärvården och införande av patientkontrakt. Det är bara ett urval av den socialdemokratiskt ledda regeringens satsningar för bättre och säkrare vård och kortare vårdköer.

Trots att vi har kommit en bra bit på väg återstår fler utmaningar. Mot regeringens arbete med att utveckla den svenska modellen och en vård i världsklass står de fyra borgerliga partierna som vill fortsätta blockpolitiken, föreslår samlade skattesänkningar på 70 miljarder och vill lagstifta om sänkta löner. Sverigedemokraterna vill sänka skatten med drygt 50 miljarder, och ge de som tjänar över 100 000 i månaden en skattesänkning på 46 000 kronor per år. Det bygger varken Sverige starkare eller tryggare. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas!

Kristina Nilsson
(S), riksdagsledamot