Glenn Nordlund och Sara Nylund Socialdemokraternas nya första namn till landstinget i Västernorrland

En enig valberedning föreslår att Glenn Nordlund, nuvarande kommunstyrelseordförande i Örnsköldsvik och Sara Nylund ordförande i Samhällsnämnden i Härnösand blir Socialdemokraternas främsta namn i regionvalet 2018.

– En enig valberedningen väljer att redan nu presentera sina två förslag på personer att leda landstinget/regionen efter valet 2018. Glenn Nordlund och Sara Nylund är två erfarna socialdemokratiska politiker som är trygga, framtidsinriktade och har stor trovärdighet i hela vårt län. De är två personer som kompletterar varandra på ett bra sätt. Valberedningen tror att det är bra för både länet och partiet att vi lämnar vårt förslag redan nu, säger Eva Sonidsson, ordförande för Socialdemokraterna i Västernorrlands valberedning.

– Jag känner mig ödmjuk inför utmaningen men också trygg i de erfarenheter jag har med mig från Örnsköldsvik och i arbetet med länsfrågor bl a som kommunförbundetsordförande. Samtidigt är det självklart mycket spännande att få vara valberedningens förslag som första namn till regionen. Det är många viktiga frågor vi har att möta jobben, transporterna och hälso- och sjukvården, säger Glenn Nordlund.

– Det känns roligt att föreslås som ett av de två första namn till regionen inför valet 2018. Efter många år i kommunpolitiken så vet jag att en välfungerande region/landsting har stor betydelse för länets kommuner. Hälso- och sjukvården har en direkt påverkan på människors vardag. En vardag som jag vill bidra till att förbättra. Därför tackade jag ja, när valberedningen ställde frågan om jag var intresserad, säger Sara Nylund.

Listorna inför landstingsvalet fastställs slutligen den 24-25 mars på Socialdemokraterna i Västernorrlands distriktskongress. Inför kongressen presenteras valberedningens förslag i sin helhet.