Alla ska kunna leva på sin lön

De fyra borgerliga partierna är nu överens om att lämna den svenska modellen. Ansvaret för lönebildning och i allt väsentligt anställningsvillkor ska inte längre bestämmas av arbetsmarknadens parter utan av politiker. Det är en osvensk modell med inspiration från Sydeuropa där lönenivåerna blir valfrågor istället för att hanteras i förhandlingar mellan parterna. En sådan utveckling skulle vara ett hårt slag mot Sveriges och Västernorrlands konkurrenskraft.

Utmaningarna som väntar när många nyanlända kommer ut i arbetskraften får inte underskattas. Men vi vänder oss kraftigt mot politiker som vill avveckla de principer som den svenska modellen vilar på och som gjort att Sverige har näst högst sysselsättningsgrad i hela OECD.

Istället för att avveckla den svenska modellen vill Socialdemokraterna utveckla den. Ett bra exempel är de snabbspår som vi nu utvecklar i samarbete med arbetsmarknadens parter för att korta vägen till arbete för nyanlända som har erfarenhet inom bristyrken, till exempel kockar, lärare och inom sjukvården.

Självklart kan kostnaden att anställa diskuteras, men alla som jobbar i Sverige ska kunna leva på sin lön. Redan idag finns omfattande möjligheter att anställa unga och nyanlända med kollektivavtalsenliga villkor till mycket låg kostnad för arbetsgivare i form av exempelvis instegsjobb, extratjänster och traineejobb.

Regeringen har lagt om arbetsmarknadspolitiken och tagit bort ineffektiva skatterabatter. Nu sjunker arbetslösheten snabbt och ungdomsarbetslösheten är den lägsta på åtta år. De lediga jobben ? både med låga och höga kvalifikationskrav ? är fler än någonsin!

Arbetsförmedlingen har över 100 000 lediga jobb att förmedla men måste bli bättre på att möta upp arbetsgivares behov genom till exempel korta anpassade utbildningar. Det som krävs är att den svenska modellen utvecklas med investeringar i utbildning som rustar arbetssökande att ta de lediga jobb som finns. Den som behöver ska få stöd för att kunna anställas ? men alla i Sverige ska kunna leva på sin lön.

Raimo Pärssinen (S), ordförande i Arbetsmarknadsutskottet

Jasenko Omanovic (S), riksdagsledamot Västernorrland