Anna-Belle Strömberg: Så var mina tre första veckor i riksdagen

Nu har det gått tre veckor sedan jag deltog i mitt första öppnade av riksdagen. En traditionsrik ceremoni. De folkvalda går in i mandatperiodens sista riksmöte.

Vi är hundra socialdemokrater som fått förtroendet att påverka, skapa debatt och åstadkomma samhällsförändringar i riksdagen. Det finaste uppdraget man kan få. Det gäller att förvalta förtroendet väl för om knappt ett år är det dags för val igen och möta väljarna.

I dags datum jag har inte blivit tilldelat något utskott ännu, så i väntan på det har jag använt en del av tiden till att besöka några näringar i vårt län för att få mer kunskap kring deras verksamheter och vilka utmaningar dom står inför.

Efter en inbjudan av LRF gick första besöket var till Lina Westerlunds fina mjölkgård i Selånger och potatisodlaren Junigard i Njurunda. Här fick jag ta del av livsmedelsproduktionens betydelse för Västernorrland, deras utmaningar i form av bidrag, lagar, skador och sjukdomar som drabbar djur och grödor samt deras framtidsvisioner.

Därefter gick besöket till representanter från skogsindustrierna och Holmen i Örnsköldsvik. Ett intressant besök som beskrev hur vi kan skapa förutsättningar för en växande bioekonomi genom att kombinera hög tillväxt i skogen med att värna mångfalden av livsmiljöer och arter som finns i skogen.

När det gäller den gröna omställningen från skogens råvaror blev Metsä Board i Husum nästa stopp. Det var intressant att se hur förpackningslösningar utvecklas och produceras för att möta framtidens krav.

Centralt i samtliga besök var klimatet, landsbygdsperspektivet, kompetensutveckling och klimatsmarta lösningar viktiga frågor. Näringslivet har en viktig roll i den gröna omställningen och för att skapa framtidens arbetstillfällen.

Därför gläder det mig att i socialdemokraternas förslag på budget finns flera stora satsningar när det gäller att hela landet ska leva och kraftfulla satsningar på skogen, på att skydda värdefull natur samt på att utveckla skogspolitiken.

Satsningarna på landsbygden i budgetpropositionen för 2022 syftar till att skapa fler jobb och hållbar utveckling i hela landet, säkra tillgången till välfärd och service såväl i landsbygd som i städer, öka tillgängligheten genom ett pålitligt, robust och långsiktigt hållbart transportsystem och bidra till ett konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart jordbruk.

Det kommer att krävas stora investeringar i hållbar teknik om vi ska nå miljömålen och främja omställningen till mer cirkulär och biobaserad ekonomi med nettonollutsläpp till år 2045.

Därför satsar vi på stora klimatinvesteringar i industrin, så stärker vi den gröna industriella revolutionen.

För oss socialdemokrater är det genom gemensamma samhällsförändringar vi bäst minskar våra utsläpp. Klimatomställningen får aldrig reduceras till ett individuellt ansvar.

Anna-Belle Strömberg (S), riksdagsledamot

 

Publicerad i Tidningen Ångermanland 4 oktober 2021