Äntligen tas det hänsyn till glesbygden – Anna-Belle Strömberg (S)

Denna vinter har varit prövande för många. Det har varit pandemi, höga el-drivmedelspriser som stigit till skyhöga priser, och det pågår ett hänsynslöst anfallskrig mot Ukraina bara 2,5 tim från oss. Det drabbar även oss i Sverige vilket är en prövning för oss alla.

Vi påverkas på många sätt. Emotionellt mår vi dåligt när vi ser de dagliga nyhetssändningarna med bilder på skadade, gråtande barn, oron över släkt och vänner som befinner sig mitt i striderna, den humanitära katastrofen och det skär i hjärtat när man ser kvinnor och barn som lämnar sin man, sin pappa kvar i kriget.

Kommuner förbereder sig för att ta emot flyktingar. Civilsamhället gjorde ett fantastiskt jobb under flyktingvågen 2015 då man tog emot stora flyktingströmmar. Nu samlar dom kraft igen för att ordna med ett bra mottagande. Trots att många är trötta efter förra vågen så finns dom där för att hjälpa.

Jag har haft många samtal och mail under dom senaste veckorna som handlat om kriget och dess konsekvenser, prisförändringar på livsmedel och höga el -och drivmedel. Nu när regeringen kommit med stödpaket för att möta prisökningar med anledning av Rysslands invasion så kommer nya samtal och inspel om att det inte räcker, inspel på att sänka skatten, inspel på utvidga rotavdrag till drivmedel, hjälp med stöd till hyran osv. Som tur är så lever vi i ett demokratiskt land där det är helt ok uttrycka åsikter med olika lösningar.

Skulle tro att nu börjar en överbudspolitik på åtgärdspaket. Det är bra att regeringen nu tar sig an utmaningarna för att möta prisökningarna på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Många människor har det svårt att få utgifterna att gå ihop. Det handlar inte bara om el- och drivmedel utan vi måste lyfta blicken och ta ansvar för att det ska finnas mat på bordet. Har vi spannmål så det räcker på marknaden, har familjerna råd att låta barnen delta på aktiviteter, hur klarar vi inflationen och löneökningarna, ska bönderna få tag på konstgödsel och våga så sin skörd, hur länge klarar sig transportföretagen? Ja det finns många utmaningar som vi kommer att måsta ta tag i, och jag tror att vi kommer att få leva med höga priser ett tag till.

Vissa partier vill skrota reduktionsplikten, men vår bedömning är att den är viktig för att klara målen mot fossilfritt Sverige som vi med stolthet ska överlämna till barn och barnbarn. Här vill regeringen frysa reduktion nivåerna och se över om nivåerna behöver justeras från 2024

På förslaget på nytt system för reseavdrag om ny övre avståndsgräns från 80 km till 120 km och höjd skattereduktion till 8 kr mil har jag höga förväntningar på att hänsyn till landsbygdens verklighet tas.  Det är inte ovanligt att man har en enkel resa till sitt arbete på över 10 mil per dag.

Men vi måste alla vara medvetna om att staten inte kan gå in och subventionera alla kostnader som stiger.

Anna-Belle Strömberg, socialdemokratisk riksdagsledamot