Använd offentlig upphandling för att bygga Sverige starkt

I Sverige ska arbetstagare jobba under schyssta villkor, det är en del av den svenska modellen. Därför föreslår den socialdemokratiskt ledda regeringen att upphandlande myndigheter ska ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid. Det kan också vara fråga om försäkringar eller pensioner.

De obligatoriska villkoren som leverantören minst ska uppfylla ska anges enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige. Innan villkoren bestäms ska berörda centrala arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer haft tillfälle att lämna uppgifter om villkoren. Förslagen avses träda i kraft den första januari 2017.

Den gemensamma sektorns storlek uppgår till cirka 50 procent av BNP och en betydande del av befolkningen arbetar här. Varje år upphandlar det offentliga Sverige varor och tjänster för drygt 600 miljarder kronor.

Självklart ska dessa medel användas på bästa sätt. Svensk uppfinningsrikedom ska användas för att utveckla varor och tjänster, skapa klimatnytta och bidra till social hållbarhet. Många kloka politiker använder redan i dag upphandlingar för att utveckla sin kommun, landsting eller region i önskad riktning: Exempelvis närproducerad mat i skolan eller krav på att ge arbetslösa praktik.

Delar av verkligheten på arbetsmarknaden skrämmer i dag. Det finns yrkesgrupper som inte kan leva på sin lön och där det offentliga har en stor del av ansvaret. När Skatteverket kontrollerade städbranschen låg de lägsta lönerna på elva kronor i timmen. Vi kan aldrig acceptera att skattepengar används till att driva tillbaka yrkesgrupper och arbetstagare till lönenivåer som ingen kan leva på.

Vi höjer nu ambitionsnivån för den offentliga upphandlingen. Den socialdemokratiskt ledda regeringens politik bygger på ordning och reda. Seriösa företag som ger schyssta villkor ska gynnas i upphandlingar. Det gynnar de seriösa företagen, exporten och skapar nya jobb. Vi tolererar inte att våra gemensamma resurser går till något som de inte är avsedda för. Sverige ska ha ett modernt, hållbart och rättvist arbetsliv. Så utvecklar vi nu den svenska modellen.

Ingemar Nilsson (S)

Riksdagsledamot Västernorrland

Bodil Hansson (S)

Vice ordförande kommunstyrelsen i Sundsvall