Barn och unga med psykisk ohälsa ska inte tvingas vänta på vård

Vi vill förbättra samverkan med socialtjänsten, skolan och sjukvården för att snabbare fånga upp barn och unga som behöver stöd. Inget barn ska falla mellan stolarna.

Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas. Barn och unga som drabbas av psykisk ohälsa ska inte tvingas vänta på vård. För att göra det bättre för barn, unga och hela familjen har vi startat barn- och ungdomsentrén. Det är en enkel och snabb väg in för att få hjälp och stöd för alla mellan sex och 17 år. Hundra barn har redan fått kontakt med verksamheten antingen via de digitala kanalerna eller på plats i Sundsvall och efter sommaren öppnar barn- och ungdomsentrén sina lokaler i Örnsköldsvik.

Vi gör det här därför att barn och unga som mår dåligt behöver snabb hjälp och snabba insatser. Hela livet riskerar att påverkas, med stora konsekvenser för varje person som drabbas. Det finns dessutom en påtaglig klasskillnad, inte i vilka som drabbas men i vilka som får hjälp. Så kan vi inte ha det.

För att korta köerna har vi också skjutit till extra pengar till barn- och ungdomspsykiatrin. Pengarna ska gå till mer personal som kan träffa fler barn och unga. Det kommer även bli enklare för föräldrar till barn och unga som mår psykiskt dåligt att komma i kontakt med vården. Just nu byggs dessutom nya vårdplatser på sjukhuset i Sundsvall som bara kommer vara till för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Men det här räcker inte. Vi vill förbättra samverkan med socialtjänsten, skolan och sjukvården för att snabbare fånga upp barn och unga som behöver stöd. Inget barn ska falla mellan stolarna. Vi vill också stärka civilsamhällets insatser för barn och unga. Att förebygga psykisk ohälsa är den kanske viktigaste insatsen vi kan göra och där behövs föreningslivets kompetens och resurser. Att stötta våra barn och unga så att de får må bra, det gör vi bäst tillsammans.

Elina Backlund Arab