Bodil Hansson föreslagen till Socialdemokraternas verkställande utskott

I dag presenterade Socialdemokraternas valberedning sitt förslag på ny partistyrelse. I samband med det föreslogs Bodil Hansson, Sundsvall, till suppleant i Socialdemokraternas verkställande utskott.

Socialdemokraterna i Västernorrland som är det fjärde största partidistriktet behåller därmed sitt inflytande i det Socialdemokratiska partiet. Socialdemokraternas verkställande utskott utgör den omedelbara ledningen för partiet. Elvy Söderström från Örnsköldsvik, som idag sitter i det verkställande utskottet, har meddelat att hon inte ställer upp till omval.

?        Jag är glad över att vara valberedningens förslag och ser det som en ära bara att vara nominerad. Stödet från de partidistrikt som nominerat mig betyder mycket, men det är partikongressen som fattar beslutet och slutligen väljer vilka som ska ingå i det verkställande utskottet, säger Bodil Hansson.

Hansson har en bred förankring i arbetarrörelsen både som kommunpolitiker, fackligt aktiv inom SEKO och som ombudsman för partidistriktet i Västernorrland.

–          Vi är glada över att valberedningen föreslår en person från Västernorrland med så bred bakgrund inom partiet. Bodil har i många år varit en aktiv medlem, men har också erfarenhet av den fackliga rörelsen och inte minst inom kommunpolitiken. För oss som ett av Sveriges största partidistrikt innebär valberedningens förslag att Västernorrland behåller sin starka ställning i det Socialdemokratiska partiet. Vi är glada över att någon så kompetent som Bodil föreslås representera oss och övriga skogslän i det verkställande utskottet, säger Eva Sonidsson ordförande i Socialdemokraterna i Västernorrland

Sedan valet 2014 är Bodil Hansson kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande för kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott i Sundsvall, med ansvar för bland annat landsbygdspolitik och bostadspolitik, samt ordförande för personalnämnden som hanterar kommunens personalfrågor.

–          Det är viktigt att vi Socialdemokrater företräds av personer med en djup förankring i kommunpolitiken. Bodil har många breda erfarenheter som är viktiga i partiets ledning, men har också med sig den kommunala vardagen, som de flesta politiskt aktiva socialdemokrater står i. Valberedningens förslag är ett erkännande av såväl partiet i Västernorrland som av Bodil, säger Fred Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Härnösand.

 

Det slutgiltiga beslutet om nytt verkställande utskott fattas av Socialdemokraternas kongress den 8-12 april.