Borde vi vara ”lite mer lika”?

Följande krönika publicerades idag (18-10-08) i Tidningen Ångermanland och på allehanda.se:s hemsida.

Länken till artikeln hittas här:
https://www.allehanda.se/artikel/opinion/ledare/borde-vi-vara-lite-mer-lika


I skrivande stund (3 oktober) tycks det politiska spelet ha nått nya höjder, i vart fall om man enbart betraktar det ur en massmedial synvinkel.

Att Sverige befinner sig i en delvis ny och mycket komplicerad politisk situation är ställt utom all rimlig tvivel. Det kommer bland annat innebära att regeringsbildandet tar längre tid än vad vi är vana vid. Även på detta område tycks vi dessvärre bli allt mer lika vår europeiska omvärld.

Trots det alarmistiska tonläget har Sverige inte kollapsat, tvärt om, vår demokrati och vårt samhälle fungerar. Situationen är ju likartad i många kommuner och regioner/landsting. ”Regeringsbildandet” tar tid, också i Västernorrland.

Att det tar tid att få en regering på plats innebär inte att Sveriges riksdag upphör att fungera. Här går processen vidare. Då måste man som ledamot fundera på vad man ska fokusera på. Kämpa på med det dagliga gnetandet eller bli en del i det politiska spelet.

För egen del har jag haft förmånen att kunna ägna tid åt konkreta frågor som handlar om en av grundförutsättningarna för vår gemensamma välfärd, den kommunala ekonomin. Som socialdemokraternas representant i den parlamentariska referensgruppen till utredningen om kostnadsutjämningssystemet har jag fått en väldigt tydlig bild över de framtidsutmaningar vi står inför.

Talande är också att i det arbetet och i den gruppen finns en stor samsyn, över blockgränserna på problemen och utmaningarna. Detta bland de partier som deltagit. Ett parti har konsekvent uteblivit från jobbet.

Utredningen, ”Lite mer lika” – överlämnades till civilminister Ardalan Shekarabi den 1 oktober. Den beskriver på ett tydligt sätt svårigheterna och olikheterna i förutsättningarna för landets kommuner och landsting att leverera en likvärdig välfärd och service i hela landet.

Förslagen i utredningen är på det hela taget ett steg åt rätt håll, (djävulen sitter i detaljerna) men mer måste göras. Ur ett (Väster)norrländskt perspektiv känns det både rätt och rimligt att socioekonomi och glesbygd får större genomslag.

Kommunernas och regionernas ekonomi är en av de stora och viktiga utmaningarna under denna mandatperiod. Ett vuxet samtal behövs om hur välfärden ska tryggas för alla i hela Sverige och hur vi gemensamt ska ta ansvar för och finansiera välfärden. Vi får se hur nästa regering väljer att hantera frågan.

Ett ytterligare exempel på att riksdagsjobbet fortsätter är att utskotten nu är valda. För egen del är jag väldigt glad över att få fortsätta jobbet i Finansutskottet. Där kommer jag att kunna fortsätta att följa viktiga frågor för Västernorrland, bland annat just om den kommunala ekonomin. Jag väljer därför att fortsätta gneta på med politiken och ägna mindre tid till spelteorier.

För att klara våra politiska målsättningar om investeringar i välfärden behöver jag inga spelteorier, det räcker med att konstatera att det kräver en regering som leds av Socialdemokraterna och Stefan Löfven.

Ingemar Nilsson, riksdagsledamot (S)