Budgettid och halvtid

Nu är det två år sen den rödgröna regeringen tillträdde, det är halvtid i mandatperioden, och två år kvar tills det är val igen. Mycket har hänt under resans gång. Vi minns hur det började, med budgetkris, beslut om extraval och så småningom decemberöverenskommelsen. Ett svårt parlamentariskt läge och farhågor kring vad som var möjligt att åstadkomma. Många och långa förhandlingar har det varit, och nu börjar vi se resultat.

Vi minns hur det var under borgerlighetens åtta år vid makten. Arbetslösheten steg, skolresultaten sjönk, och skattesänkningar för de rikaste var svaret på allt. Klyftorna mellan människor i Sverige ökade i en snabbare takt än någonsin och statens budgetunderskott blev allt större.

Sedan väljarna röstade bort borgarna har den socialdemokratiskt ledda regeringen ersatt stora skattesänkningar med investeringar i jobben, skolan och välfärden. Det miljardunderskott som borgarna lämnade efter sig i de offentliga finanserna är i princip borta. Samtidigt har 120 000 fler människor ett jobb att gå till idag.

Allt detta har vi dessutom åstadkommit samtidigt med stora utmaningar. Det är en otrolig glädje i att se hur vår politik sakta men säkert vänder utvecklingen åt rätt håll, tillexempel genom att bygga ut välfärden med tio välfärdsmiljarder per år för investeringar i skola, i vård och i omsorg. Det är den enskilt största förstärkningen av statsbidragen till välfärden någonsin! Dessutom satsar vi sort på klimatinsatser och jämställdhetsreformer.

För oss socialdemokrater är det självklart att alla som kan jobba också ska jobba. Var och en har eget ansvar för att utbilda sig och göra sig anställningsbar på arbetsmarknaden, men det kräver också fler utbildningsplatser med rätt inriktning. Idag har var tredje arbetsgivare svårt att hitta rätt kompetens. Därför satsar regeringen kraftigt på kunskap och kompetens i höstens budget.

Den negativa utvecklingen i skolan med fallande kunskapsresultat måste vändas. Därför investerar vi över tio miljarder kronor i skolan nästa år. De går bland annat till mer personal i förskola och fritids, höjda lärarlöner och extra stöd till de skolor som har tuffast förutsättningar.

Sverige är just nu på väg åt rätt håll, och det är bra, men vi måste vara ärliga med att många utmaningar återstår. Klyftor och segregation måste bekämpas med kraft. Alla ska kunna få ett jobb med lön att leva på. Välfärden ska utvecklas och skattepengarna som går till välfärden ska stanna i skolan och vården ? inte delas ut i vinst.

Vi ska inte möta dessa utmaningar med nedskärningar och låga löner. Sverige ska fortsätta hålla ihop och investera i arbete, kunskap och jämlikhet. Det är så vi tar ansvar för Sverige och utvecklar den svenska modellen. 

Kristina Nilsson (S) riksdagsledamot Socialdemokraterna Västernorrland