Civilminister Ida Karkiainen besöker Härnösand och följer upp beslutet att öka den statliga närvaron

Civilminister Ida Karkiainen besöker Västernorrland och Härnösands kommun. Besöket är en uppföljning på regeringens beslut att omlokalisera 70 jobb till Härnösand.

Statsrådet besöker Specialpedagogiska skolmyndigheten som får uppdraget att inrätta och vara värdmyndighet för de nya jobben där Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Skolverket ska lokalisera delar av sina respektive verksamheter.

Civilministern träffar även landshövdingen för information och samtal kring den gröna omställningen, arbetet med totalförsvaret och social dumping i Västernorrland.

Besöket avslutas med kampanjaktiviteter i centrala Härnösand tillsammans med Socialdemokraterna i Härnösand.

Programpunkter öppna för media

11.00             Specialpedagogiska skolmyndigheten

13.30             Samtal och kampanj i centrala Härnösand