Coronakrisen visar hur viktig den svenska modellen är för hela vårt samhälle

Det är viktigt vem som styr landet. Särskilt tydligt blir detta i kristider då vårt land och våra värderingar utmanas.

I årets vårbudget presenterades en rad ytterligare åtgärder för att motverka negativa ekonomiska konsekvenser av den pågående coronapandemin. Sammantaget handlar det nu om insatser för mer än 100 miljarder kronor.

Covid-19 är ett allvarligt hot mot människors liv och hälsa. I spåren följer även allvarliga ekonomiska konsekvenser för svenska företag men också och inte minst för Sveriges löntagare.

Regeringen, tillsammans med Centern och Liberalerna, har varit tydliga med att ingen löntagare ska lämnas i sticket med anledning av pandemin.

Smittspridningen ska begränsas med hjälp av alla nödvändiga resurser som behövs.

Ingen ska gå sjuk till jobbet och därför slopas karensavdrag och kravet på läkarintyg tillfälligt.

För att färre löntagare ska bli av med jobbet har vi infört ett nytt system för korttidspermittering samtidigt som vi minskar arbetsgivarnas kostnader när staten tillfälligt tar över sjuklöneansvar och arbetsgivaravgifterna sänks. Tillsammans med stöd för hyresreduceringar avlastar dessa insatser de flesta företag med någonstans mellan 50 och 80 procent av sina kostnader.

De här åtgärderna kommer rädda många jobb, men tyvärr inte alla. Sanningen är att företag kommer att gå i konkurs och människor kommer att bli arbetslösa. Därför stärker vi den ekonomiska tryggheten för löntagarna med en bättre a-kassa.

Samtidigt får Arbetsförmedlingen mer ekonomiska resurser för insatser som leder till jobb. Fler platser skapas inom yrkesutbildning och på högskolor och universitet för att göra det lättare att fylla på sina kunskaper eller ställa om till ett nytt jobb.

Den pågående krisen gör oss medvetna om vår egen sårbarhet i en globaliserad värld och om vikten av att Sverige är ett starkt och solidariskt samhälle som håller ihop. Ledord som effektivitet och tillväxt behöver därför kompletteras med viktiga perspektiv såsom beredskap, uthållighet och solidaritet.

Ingemar Nilsson (S), riksdagsledamot från Västernorrland