Den fria skolmaten är en av juvelerna i vårt svenska samhällsbygge

 

Mat är något som vi alla behöver och som vi alla har något förhållande till. Bra, hållbar och hälsosam mat är något alla ska ha rätt till tycker jag.

Men det är inte en självklarhet för alla att man kan välja o vraka bland alla livsmedel på hyllan i matbutiken. Kanske måste jag välja det billigaste och avstå från det alternativ som är bättre. Kanske känner jag att jag inte har tid att köpa råvaror och laga maten från grunden själv utan väljer ett halv- eller helfabrikat.

Jag skulle också vilja sätta in maten i ett klassperspektiv, för det är faktiskt en klassfråga. Att kunna öppna kylskåpsdörren till ett välfyllt kylskåp är inte alla förunnat och inte är det heller en självklarhet för alla att det är någon som lagar middag till mig när jag kommer hem efter skolan.

Men vi har en möjlighet att se till att alla barn får ett bra mål mat och det är genom den fria skolmaten.

Att eleverna får gratis mat i skolan varje dag förekommer inte i så många länder. Istället är det vanligt att familjen skickar med en matlåda eller får betala skolan för att barnen ska få skolmat.

Här i Sverige är gratis skolmat lagstadgat vilket innebär att skolorna måste erbjuda lunch, men ibland även mellanmål, till barn och elever i förskola och grundskola. Oftast serveras även gratis skolmat på gymnasienivå, men det är inte ett måste enligt lagen, men något de allra flesta kommuner gör, tack och lov.

Men gratis skolmat är inte en självklarhet i alla våra svenska kommuner. I slutet på förra året beslutade Moderaterna och Sverigedemokraterna i Staffanstorp i Skåne att gymnasieeleverna inte längre ska få fri skolmat.

Att få i sig ordentlig lunch är också en direkt förutsättning för att kunna ta till sig skolundervisningen. Alla som tvingats koncentrera sig under en längre tid med en samtidigt kurrande mage vet detta.

Det är ett argument som torde bita på Sverigedemokraterna som på sin hemsida själva konstaterar att: ”Näringsrik och vällagad kost påverkar vårt välmående och vår prestation i allt vi människor gör.”

Tycker ni det, eller tycker ni inte det, SD? Ett klargörande vore bra.

Den fria skolmaten är en av juvelerna i vårt svenska samhällsbygge. På så vis säkrar vi att alla elever – oavsett föräldrarnas ekonomi – får näringsrik och vällagad kost åtminstone en gång om dagen. För vi vet att det finns utsatta familjer som har det så pass kärvt att middag inte är någon självklarhet.

Sedan den socialdemokratiska ledda regeringen tillträdde har över 35 miljarder satsats på att stärka svensk välfärd. Dessutom har ytterligare miljardbelopp investerats med syfte att öka jämlikheten mellan landets skolor. Att göra den svenska skolan bättre och mer jämlik ser vi socialdemokrater som några av våra absolut viktigaste uppgifter framöver.

Vi socialdemokrater kommer alltid att ha barnens bästa för ögonen. Att våra skolungdomar ska få fri skolmat är för oss därför en fullkomlig självklarhet. M och SD i Staffanstorp tycker tydligen annorlunda. Låt oss hoppas att det inte är en nationell trend inom partierna.

Malin Larsson