Det är för tider som dessa som regeringen har sparat i ladorna

Coronavirusets spridning är framförallt en humanitär kris, med risk för människors liv och hälsa. Men den pågående pandemin har också lett till att vi nu har ett mycket allvarligt ekonomiskt läge.

Vi ser nästan dagligen hur hela branscher påverkas samtidigt som vi får rapporter om varsel på nivåer vi inte varit i närheten av sedan finanskrisen. Hela samhället påverkas.

Därför behöver vi tillsammans agera snabbt och samlat för att rädda svensk välfärd, svenska jobb och svenska företag.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under de senaste veckorna presenterat flera krispaket mot både smittspridningen och dess ekonomiska konsekvenser.

Först och främst handlade det om sjukvården och äldreomsorgen. De som arbetar med att hindra smittspridning och vårda drabbade ska ha alla nödvändiga resurser.

Just nu görs många heroiska insatser av personal för att hantera en oerhört svår situation. Sjukvårdens insatser mot coronavirusets framfart måste få de resurser som krävs, och personalen måste känna sig trygga.

Staten kommer därför att ta alla extraordinära kostnader förknippade med sjukvård på grund av smittan, samtidigt som karensdagen slopas.

I skrivande stund har regeringen och samarbetspartierna presenterat ett historiskt tillskott på sammanlagt 22 miljarder kronor till landets kommuner och regioner. Regeringens besked bidrar med sammanlagt cirka en halv miljard kronor till länets kommuner och regionen. Det kommer ge oss bättre förutsättningar att fortsätta erbjuda en stark välfärd till medborgarna.

Det är en stor satsning, både för att hantera den ekonomiska nedgången och samtidigt värna våra undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och lärare.

Dessutom har regeringen meddelat att 12,5 miljarder permanentas för åren efter. Det är viktigt för att säkerställa kvalitet i omsorg, sjukvård och skola, undvika nedskärningar. Det ger långsiktiga förutsättningar för kommuner och regioner att klara sin verksamhet i en påfrestande tid.

När vi har tagit oss igenom virusutbrottet ska vi stimulera ekonomin så att hjulen snabbt börjar rulla igen. De senaste årens ekonomiska politik har handlat om att rusta svensk ekonomi och bygga upp motståndskraft mot kriser.

Det är för tider som dessa som regeringen har sparat i ladorna. Tack vare starka offentliga statsfinanser och den lägsta statsskulden sedan mitten av 1970-talet kan den styrka som har byggts upp nu användas för att säkra svensk välfärd, svenska jobb och svenska företag, och därmed värna vår gemensamma trygghet.

Men först och främst handlar det nu om att minska smittan så mycket som möjligt och ta hand om de som blir sjuka. Det gör vi genom att var och en ta ansvar och följa myndigheternas råd.

Så stanna hemma i påsk, tvätta händerna ofta och håll kontakt med nära och kära på avstånd. Tillsammans ska vi ta oss igenom krisen.

Kristina Nilsson