Det går bra för Sverige

Veckans riksdagskrönika signerad Eva Sonidsson

Arbetslösheten sjunker snabbare än väntat bland ungdomar vilket är otroligt positivt. Fler jobb växer till. Det är något vi längtat efter under år av motsatta förhållanden. Även om jobben växer mest i tillväxtregionerna så brukar det skvätta över på andra delar av landet vilket är jättebra.

Idag är 40 000 färre personer arbetslösa än för ett år sedan. Även bland gruppen långtidsarbetslösa har det blivit mycket bättre. Antal lediga jobb ökar inte minst inom offentlig sektor, vilket innebär att kommunerna förmodligen har fått en bättre ekonomi. Den starka tillväxten bor till stor del på att befolkningen i vårt land ökar, främst med anledning av asylinvandringen.

Det som nu krävs är att ta tillvara på den kunskap som dom nyanlända har och se till att valideringen som krävs går snabbare än tidigare. Det finns hög kompetens hos dom asylsökande som kommer och därför är det viktigt att vi tar tillvara även på den kompetensen och matchar mot de jobb som växer fram.

I vårt utskott ser jag nu fram emot ett arbete som pågår för överskuldsatta i samhället. Det kommer ett lagförslag som vi ska ta ställning till nu under våren. Omkring 400 000 personer finns i Kronofogdemyndighetens register, med en samlad skuld på 70 miljarder kronor. Det är ofantlig mycket pengar, lika mycket som julhandeln omsatte förra julen, om det är någon värdemätare. Var fjärde har funnits i registret i 20 år eller mer. Dom är fast i kreditgivarna och kronofogdens ?klor?.

Under tidigare år har det gjorts allt för lite för att vända utvecklingen därför krävs det krafttag för att komma till rätta med detta.Att vara överskuldsatt är ett allvarligt problem inte bara för den som drabbas, som kan leda till försämrad hälsa inte bara för den enskilde utan ofta för hela familjen och anhöriga.

Den strategi som regeringen tar fram och som senare kommer att behandlas i utskottet ska motverka att personer hamnar i allvarlig skuldsättning. Säkerställa att det finns åtgärder som tidigt fångar upp personer som är på väg att hamna i överskuldsättning och att det finns åtgärder som gör det möjligt att på ett rimligt sätt ta sig ur den situationen. Nu tror ju många som ser på Lyxfällan att det ?bara? beror på överkonsumtion av lyxprylar, att det är dom som hamnar i överskuldsatthet. Men så är det naturligtvis inte. Många, ska säga dom flesta hamnar där på grund av sjukdom, arbetslöshet eller andra personliga tragedier som ofrivilligt drabbar.

Den gångna veckan fattade vi ett viktigt beslut i Riksdagen, vi tog bort den bortre tidsgränsen för sjukskrivning, vilket var ett av våra viktiga vallöften som vi nu genomför. För oss Socialdemokrater är det viktigt att man har en trygghet om man blir sjuk både korta men också långa perioder. Ingen ska behöva bli stämplad att vara fattig för att man kastas ut ur trygghetssystemet. Alla som kan ska så klart ha ett jobb, men blir man sjuk ska det finnas en trygghet, den säkerställer vi nu. Istället för att utförsäkra människor finns det åtgärdsprogram som fokuserar på att förebygga och förkorta sjukfrånvaron och ge ett bra stöd tillbaks till jobbet. Vi socialdemokrater fortsätter arbetet för en bättre sjukförsäkring, men också för att skapa förutsättningar som gör att människor orkar arbeta ett helt arbetsliv.

Jag önskar mina läsare En God Jul och Ett gott Nytt År

Eva Sonidsson, riksdagsledamot (S) från Västernorrland