Det kommer att hänga på Arbetsförmedlingen om vi ska klara krisen

Nu lever vi i en tid där Folkhälsomyndigheten agerar fyr och regeringen lots som tar oss igenom coronadimman. Det är en tid som kräver mycket disciplin av var och en av oss. Men så fort dimman börjar lyfta och vi börjar kunna se vart världen är på väg, ja då kommer vi att vända blickarna mot en annan myndighet.

För det är Arbetsförmedlingens kapacitet och förmåga som kommer att vara avgörande om vi ska klara av att öka sysselsättningen.

Ja, det kommer så klart behövas många stimulanspaket från regeringen och riksdagen. Men hur arbetsmarknaden kommer att se ut då, vilka branscher som kommer att behöva personal och vilken kompetens som kommer att efterfrågas vet vi fortfarande för lite om i dag.

Vad vi däremot vet är att inget är omöjligt.

Jag minns omstruktureringarna på 90-talets arbetsmarknad. Inte minst inom pappers- och skogsindustrin. Eller när hela fabriker med underleverantörer till mobiltelefonjättarna försvann till Asien.

Jag minns finanskrisen för tolv år sedan.

Då tvingades många människor lämna sina jobb. Många företag och till och med hela branscher försvann. Men det kom nya. Internet är en “fluga” sa en socialdemokratisk minister för 24 år sedan. Det är inte alltid lätt att se in i framtiden.

Men alla dessa utmaningar som som testat Sverige de senaste 30 åren har vi kunnat bemöta med ett starkt samhälle.

Prognoser nu säger att arbetslösheten riskerar att stiga uppemot, i värsta fall, 12-13 procent!

I en sådan situation krävs att ingen får lämnas att känna sig ensam. En individ, ett företag eller ens en kommun klarar att på egen hand ta upp kampen mot en sådan arbetslöshet. Det krävs åtminstone en hel nation för denna kamp.

Vi kommer att behöva klä på många människor ny kompetens. Vi kommer att behöva validera befintlig kompetens – och vi kommer att behöva matcha behovet och kompetensen över hela landet.

Vi behöver alltså en aktör med med nationellt perspektiv.

Nu vet jag vad du tänker: “Jag litar på Folkhälsomyndigheten, men kan jag verkligen lita på Arbetsförmedlingen?”

Tänk om riksdagen och regeringar i många omgångar bakåt hade behandlat Folkhälsomyndigheten på samma hårdhänta sätt som man ibland behandlat Arbetsförmedlingen. Då hade kanske inte vår tillit till Tengell och co varit fullt så hög som i dag.

Sverige är ett starkt samhälle.

Därför krävs politisk mognad i en tid där arbetslösheten är hög och i en tid av stor osäkerhet på arbetsmarknaden, för att ge Arbetsförmedlingen nödvändiga förutsättningar för att jobba med arbetslösheten och lita på att kompetensen finns.

Sverige är ett starkt samhälle. Vi har ett högkvalitativt och tillgänglig utbildningsväsende med förmåga att förse många med nya kunskaper på alla nivåer. Vi har en flexibel och effektiv arbetsmarknadsmodell. Vi är ett samhälle med stor samarbetsförmåga på olika nivåer och i många konstellationer. Det ger oss en stabil grund att stå på även när hela marken tycks skaka.

Är det tur i oturen? En lyckosam slump?

Nej, det är så man har byggt Sverige i generationer. Vi har förstått att planera även för det oväntade.

Jasenko Omanovic