Drogliberalismens utopia – avkriminalisering är fel väg att gå

Allehandas ledarsida förespråkar Sofia Mirjamsdotter en avkriminalisering av narkotika för eget bruk. Hon skriver att en avkriminalisering skulle minska stigmatiseringen av narkotikamissbrukare, leda till ökad hälsa och minskad dödlighet. Alla goda ting är tre?

Nej inte i detta fall, i vart fall inte enligt mitt sätt att se på användning av narkotika. Jag är övertygad om att en avkriminalisering leder på ett sluttande plan till en legalisering och en fullständigt okontrollerbar utveckling, både för enskilda och för samhället. Självklart ska de som av olika skäl fastnar i ett drogberoende ges all hjälp och stöd, i form av behandling och rehabilitering. Vad de inte behöver är hjälp med och positiva signaler att fortsätta missbruket.

Tvärtom måste samhällets signaler vara de omvända.

I ett första steg brukar många förespråkare för en ökad drogliberalism argumentera för avkriminalisering alternativt legalisering av cannabis. Så inte i detta fall, här talas om att avkriminalisera narkotikaanvändning för eget bruk.

Ledarens rubrik; Det behöver inte vara förbjudet att knarka-Regeringen bör lyssna på Folkhälsomyndigheten – måste väl därför omfatta allt från de som första gången provar cannabis, till festdrogarens kokainlina på krogtoaletten och till den injicerande heroinisten.

Det är ju för eget bruk.

Tyvärr, ingenting av de positiva effekter som ledarskribenten lyfter fram har inträffat i de länder som tagit steg i denna riktning, absolut ingenting. Likadant med de delstater i USA som gjort samma sak. Inget minskat missbruk, ingen minskad kriminalitet.

Det ledarskribenten inte berör är hur hon ser på försäljningsledet. Den där narkotikan för eget bruk måste ju på ett eller annat sätt anskaffas. Ska det ledet också avkriminaliseras? Om inte förblir ju inhandlandet kriminellt. Kanske ska det rent av förstaligas? Även om så skulle vara fallet, så skulle det inte ens marginellt påverka narkotikahanteringens mörka sida, den grova kriminaliteten och dess finansiering. Det visar också erfarenheterna från de länder som provat.

För mig blir inställningen till avkriminalisering alternativt legalisering av narkotikaanvändning enbart ett passivt uttryck för kapitulation. Jag tycker i grunden exakt likadant om sprutbyten och injiceringsrum, det är fel väg att gå.

Sverige kan bättre än så, låt oss hålla fast vid en tydlig nolltolerans mot narkotika.

Ingemar Nilsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna