En budget för att jobba Sverige ur krisen

Idag presenterar regeringen en höstbudget som innefattar ett kraftfullt paket som ska återstarta svensk ekonomi, stärka välfärden, lyfta utsatta områden, förbättra företags villkor, bekämpa brott, skynda på klimatomställningen och ge människor mer pengar kvar i plånboken. En historisk budget som ger de som har minst, allra mest.

För att bygga ett starkare Sverige föreslås finanspolitiska stimulanser med reformer på drygt 105 miljarder 2021 och drygt 85 miljarder 2022

– Det är en historiskt stor budget för jobb, välfärd och klimat som kommer att gynna Västernorrland. Att vi kan satsa när Sverige verkligen behöver det beror på att vi har ordning och reda i statens finanser, säger Ingemar Nilsson (S) riksdagsledamot.

Västernorrlands arbetande har drabbats hårt av corona-pandemin. I augusti i år blev 734 personer varslade om uppsägning, vilket är näst flest i Sverige. Inskrivna arbetslösa i augusti var 9,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. I höstens budget finns insatser som ska hjälpa alla som kan jobba, in i jobb. De höjda nivåerna för a-kassan förlängs i två år, fler får arbetsmarknadsutbildning och extratjänster, Arbetsförmedlingen stärks, och arbetsgivare med korttidsarbete får ersättning för kompetensinsatser. Höstens budget kommer leda till 75 000 fler jobb redan nästa år.

– Arbetsmarknadsläget i Västernorrland, inte minst i Sundsvallsregionen visar på vikten av en a-kassa som ger löntagarna ekonomisk trygghet. Vi har med snabba insatser, under våren och sommaren, räddat tusentals jobb och massor av företag. Det vi i Västernorrland behöver nu är en rimlig a-kassa och massiva satsningar på utbildning, bl.a Yrkeshögskola och det levererar regeringen med dagens budget, säger Ingemar Nilsson (S) riksdagsledamot.

Höstbudgeten innefattar en historisk satsning på äldreomsorgen, generella höjningar av statsbidrag, tillskott till regionerna för att hantera covid-19 relaterad vård samt den vård som skjutits upp till följd av pandemin. Budgeten innehåller också tillskott för att kunna hantera uppskjuten undervisning och fortsätta höja kunskapsresultaten i svensk skola.

265,6 miljoner kommer att gå till region Västernorrland 2021. Länets kommuner kommer att få 588,9 miljoner. Totalt får Västernorrland 873,3 miljoner.

– Vi måste säkerställa att våra kommuner och regioner får de resurser som krävs. Behoven inom hälso- och sjukvården och inom äldreomsorgen har blivit uppenbara under året som gått. Genom att öka det generella statsbidraget ger vi förutsättningar att kunna utveckla välfärden utifrån de lokala behov som finns, säger Ingemar Nilsson (S) riksdagsledamot.

Ekonomin för att pensionärer och låginkomsttagare kommer också att stärkas. Underhållsstödet för ensamstående föräldrar höjs och 57 860 pensionärer i Västernorrland kommer att få mer pengar i plånboken i och med ett pensionstillägg och sänkt skatt. Regeringen säker även skatten på inkomster från arbete, pension och socialförsäkringsförmåner. – Det är viktigt för oss Socialdemokrater att budgeten har en fördelningsprofil som ger mest till vanligt folk, säger Ingemar Nilsson (S) riksdagsledamot.