En budget för att stärka Sverige

Utifrån det kraftigt försämrade säkerhetspolitiska läget lade regeringen fram en vårbudget på 35 miljarder kronor för att stärka Sverige. Det är en budget som ökar takten i försvarsutbyggnaden, som skyndar på den gröna omställningen, som rustar upp samhällets skyddsvallar och stärker välfärden, och som lindrar krigets konsekvenser för företag och vanligt folk.

Priserna på bland annat el, drivmedel och livsmedel har gått upp på grund av Putins olagliga invasion av Ukraina, samt av Rysslands agerande redan innan invasionen. Många människor i Sverige har det just nu svårt att få utgifterna att gå ihop. Vi måste stärka hela det svenska samhällets motståndskraft. Därför har vi presenterat ett åtgärdspaket för att möta prisökningarna. En av de föreslagna åtgärderna är att stötta särskilt ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

Bostadsbidraget är en träffsäker förmån för att nå hushåll med svag ekonomi. Vi föreslår därför ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag. Det är viktigt att ge stöd så att särskilt de ekonomiskt utsatta barnfamiljerna kan klara sina omkostnader till följd av höjda priser på bland annat el, drivmedel och livsmedel.

Den socialdemokratiska regeringen presenterade en vårbudget på 35 miljarder kronor för att stärka Sverige

Behovet och betydelsen av en stark välfärd har framhävts av pandemin. Regeringen föreslår därför ett särskilt tillskott om 500 miljoner kronor för att öka kapaciteten i hälso- och sjukvården, bland annat genom att öka antalet vårdplatser, anställa fler i vården, till exempel sjuksköterskor, och förbättra arbetsmiljön. Därutöver genomförs flera insatser för att stärka krisberedskap och det civila försvaret i hälso- och sjukvården.

Detta är välkommet tillskott i framförallt vår region där det är ett tufft läge i Hälso- och sjukvården. Regionen gör allt de kan för att vända utvecklingen och det är viktigt att vi alla hjälps åt. Denna satsning från regeringen i budgeten innebär 11,7 miljoner kronor till Region Västernorrland. Pengar som kommer att göra stor nytta och hjälpa till i arbetet att vända utvecklingen. Svensk sjukvård ska gå att lita på både i vardag och i kris.

Vi genomför just nu den största utbyggnaden av det militära försvaret sedan andra världskriget. Och i budgeten finns ett omfattande paket på 800 miljoner kronor för att stärka krisberedskapen och det civila försvaret. Åtgärderna ska bland annat bidra till att stärka kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar samt stärka befolkningsskyddet genom upprustning av skyddsrum och varningssystem. Vår militära och civila beredskap är ömsesidigt beroende av varandra.

Sverige och svenska folket kommer att påverkas av krigets konsekvenser under lång tid framöver. Samtidigt har erfarenheterna av pandemin lärt oss att när Sverige möter svåra prövningar tillsammans – då kan vårt land också bättre.

Malin Larsson, Socialdemokratisk riksdagsledamot för Västernorrland.