En pandemi och sen?

Det är en overklig upplevelse just nu, att försöka fungera som medborgare men också som riksdagsledamot i dessa coronatider. Låt oss först som sist slå fast: det absolut viktigaste är naturligtvis människors liv och hälsa.

Nu testas vårt samhälle och alla vi som bor här. Hur är vår beredskap, vilken kapacitet har vår hälso- och sjukvård? Klaras livsmedelsförsörjningen och hur länge? Har vi transportkapacitet? Är leveranssäkerheten för el tillräckligt god och om inte vad händer då? Klarar vi personalförsörjningen i vård, skola omsorg? Vad betyder minskningarna av våra militära resurser i den här situationen?

Frågorna är många, svaren färre. Åtminstone definitiva och korrekta svar. Däremot är utbudet av alternativa experter och svar, inte minst på nätet, ofantligt och skrämmande. Konspirationsteorierna tas till nya höjder.

Det är julafton för de som ser staten, offentlig verksamhet, public service, myndigheter och experter som fiender. Där finns den riktigt stora faran i det som vi upplever här och nu. Vad vi behöver är lugn, ansvarstagande från alla, att förhålla sig källkritiskt till all information som cirkulerar.

Våra myndigheter gör sitt yttersta, politiken på alla nivåer gör sitt yttersta, vi har ett gemensamt ansvar. Solidaritet och sammanhållning är svaret på den utmaning vi upplever.

Svaren på rätt eller fel kommer det ta lång tid att få. Allt blir naturligtvis inte till hundra procent rätt när beslut måste fattas med en oerhörd hastighet. Men som ett av våra statsråd sa vid något av våra otaliga telefonmöten den gångna veckan: ”i detta läget är det bättre med ett snabbt beslut som är ok, än ett perfekt beslut som tar för lång tid”.

Som sagt, människors liv och hälsa är alltid viktigast. Alla åtgärder som görs siktar på att skapa förutsättningar för det.

Samtidigt måste vi också fundera på hur vi rustar oss för att ha ett väl fungerande samhälle när vi kommer ut ur den akuta krisen. För det gör vi, vi kommer ut ur krisen. Sverige finns och ska fungera då också. Ingen vet idag exakt när, men det kommer, tro mig.

Då känns det utmanande att vara en liten, liten kugge i det maskineri som försöker ta fram förutsättningar för att trygga jobb, rädda företag, branscher, kommuner- och regioner med olika typer av ekonomisk politik, i raketfart. Våra institutioner och myndigheter ställer upp ett imponerande sätt.

Riksbanken, Finansinspektionen, Riksgälden, Skatteverket med flera har levererat. Sammantaget kommer det att finnas god tillgång till kapital för företag, för lån till låg ränta, likviditetskrediter med mera. Nu gäller det att bankerna gör sitt jobb, med fokus på att säkra jobb och företag, inte på aktieutdelning och bonusar.

Politiken levererar verktyg till arbetsmarknadens parter med korttidsarbete, korttids-permittering. Tillfälligt borttagande av karensavdraget och krav på läkarintyg underlättar också för att arbetsmarknaden ska fungera så bra det nu är möjligt. Sammantaget ger detta gott hopp om att vi kommer ur den nuvarande situationen som ett fortsatt starkt samhälle och ett tryggt Sverige.

Ingemar Nilsson