En resa på väg åt rätt håll

I media möts vi av nyheter de flesta nog betecknar som negativa. Problem, kris, katastrof. Språkbruket och formuleringarna är ofta drastiska. Nu är väl vi vanliga nyhetskonsumenter inte lämpade att ägna oss åt nyhetsvärdering. Den gamla ?sanningen? att ”hund bet man” inte är en nyhet men att ”man bet hund” däremot är en nyhet gäller väl.

Därför kanske inte så förvånande att mycket av det som är positivt i svensk ekonomi och svensk politik, rent medialt går ganska spårlöst förbi. Som riksdagsledamot i näringsutskottet tycker jag att det är lite tråkigt.

”Ännu starkare BNP-siffror än väntat” ”Exporten ökar” ”Arbetslösheten sjunker”

Detta är exempel på rubriker, nyheter som passerar obemärkt, tyvärr. Men så här är det faktiskt. Den svenska tillväxten (BNP) är starkare än på väldigt länge, en tillväxt som är en av västvärldens allra starkaste. Exporten 2015 växte, inte tillräckligt men den växte. Arbetslösheten sjunker, äntligen. Mest av allt sjunker ungdomsarbetslösheten, enormt glädjande.

Vad gör då regering och riksdag för att stärka den här utvecklingen? Hur kan politiken bidra? Jag vill lyfta fram några insatser inom näringspolitiken och ett inom utbildningspolitiken som visar på vad man kan åstadkomma, om man vill, och politik är ju att vilja.

Smart Industri: Regeringens strategi för industriell utveckling. Den direkta sysselsättningen inom industrin minskar men produktionen ökar. Däremot växer jobben till i den industrinära tjänstesektorn, tjänster som handlar om IT, konsulttjänster, transporter och finansieringstjänster. Företag som Volvo eller Scania säljer inte primärt bussar eller lastbilar, man säljer logistiktjänster. Industrins förädlingsvärden ökar, jobben inom industrin blir alltmer kvalificerade.

Export: Regeringens exportstrategi handlar om två saker. Dels få fler företag, speciellt små och medelstora, att våga och kunna satsa på export. Dels att se till att öka den svenska exporten på de marknader runt om i världen som växer mest. Här görs stora satsningar på svensk representation, ambassader och konsulat på fler växande marknader, på Business Sweden och att jobba för ökande utländska investeringar i Sverige.

Finansiering: Inom kort lägger regeringen fram sin proposition om hur man vill att statens insatser inom riskkapital ska förändras. Syftet är att öka effekten av statens insatser, skapa bättre möjligheter till samverkan med privat kapital och att stötta innovationer och nya företag i tidiga skeden.

Kunskapslyftet: För många företag är den största utmaningen att hitta nya medarbetare med rätt kompetens. Fortfarande misslyckas 1 av 5 rekryteringar av det skälet. Sverige har ambitionen att konkurrera med kunskap och kompetens. Våra företag ska fortsatt höja sina förädlingsvärden, göra alltmer komplexa och kvalificerade tjänster och produkter, då krävs kompetens. Därför är regeringens satsning på ett nytt kunskapslyft, med stor satsning på yrkeshögskola, permanent vuxenutbildning avgörande.

Jag tycker att detta är en spännande och utmanande resa mot framtiden. Betydligt mer spännande och tilltalande än budskapet från den svenska högern som ser enklare jobb med låga löner som Sveriges framtid. Vilken resa vill du följa med på?

Ingemar Nilsson är socialdemokratisk riksdagsledamot från Västernorrland