En satsning på vårt eget län

En replik till en insändare publicerad på Allehanda.se den 5 april.
Nedan replik är skickad till ordet fritt/insändarsidan på Allehanda.se torsdag den 7 april.

Majed Safaee, kommunikatör vid Sollefteå kommun, skriver på insändarsidan den 5 april att han är förvirrad om antalet operationer som kommer att koncentreras till det nya ortopedcentrum som vi föreslår till sjukhuset i Sollefteå.

Vi har förståelse för att förändring och utveckling skapar oro och mycket frågor.
Vi hoppas med dessa rader kunna besvara en del av dessa.

Men först måste vi påminna om att landstingsfullmäktige i april 2015 beslutade att landstinget måste sänka sina kostnader med 250 miljoner kronor fram till 2018. En mindre del ska klaras redan i år, medan två större delar ska klaras 2017 och 2018. Av dessa 250 miljoner så ska specialistvården klara 160 miljoner kronor. En del av detta ska klaras genom att vi får en effektivare vård, där vi tar tillvara resurserna i vårt eget län på ett bättre sätt.

Vårt förslag om att inrätta ett centrum för planerade operationer innebär att cirka 1 200 planerade operationer koncentreras till sjukhuset i Sollefteå. Ungefär hälften av dessa är höft- och knäproteser, den andra hälften är andra typer av ortopediska ingrepp.

Den ekonomiska effektiviseringen kan uppnås genom att operationerna kan utföras utan störningar för akuta ingrepp och genom att fler operationer som vi idag skickar till andra landsting, kan genomföras inom vår egen verksamhet.

De beräknade kostnaderna för operationer vi skickar till andra landsting idag, avseende till exempel höft- och knäproteser, är cirka 75 000 kr per operation. Till detta kommer rese- och administrationskostnader. Om vi på grund av bristande egen kapacitet i länet tvingas köpa cirka 200 operationer från främst Stockholm, så kostar det 15 000 000 kronor. Med ett centrum för planerad ortopedi skulle detta kunna undvikas och kostnaderna sparas in.

Förslaget om ett centrum för planerad ortopedi vid sjukhuset i Sollefteå syftar till att bättre klara vårdgarantin och därmed ge våra invånare planerad operation inom 90 dagar. Det syftar vidare till att skapa en mer jämlik vård i hela länet, där det inte längre ska spela roll vart du bor, en länsgemensam kö ska bli verklighet. Förslaget kommer skapa en bättre planering för såväl patient som verksamhet och en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare.

Agda 88 år och Ibrahim 54 år kommer även i framtiden kunna känna sig trygga i att det akuta omhändertagandet finns för dom, när det krävs. Akuta ortopediska ingrepp bör genomföras inom 24 timmar och det finns inga risker för att vi inte skulle klara detta även i framtiden.

Tvärtom, så kommer fler patienter som ska ha en planerad ortopedisk operation att kunna få den operationen i tid och dessutom i klart högre utsträckning inom länet.

Ett centrum för planerad ortopedi vid sjukhuset i Sollefteå utvecklar landstingets ortopediska verksamhet och framtidssäkrar sjukhuset i en ny större region.

 

Erik Lövgren (S) 
Landstingsråd

Ewa Back (S)
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden