En stark välfärd och trygg äldreomsorg i hela landet

Våra viktigaste prioriteringar som samhälle just nu är att minska smittspridningen och rädda liv. Samtidigt måste vi rusta oss för tiden efter krisen.

Då är möjligheterna till omställning, utbildning och rätten till trygga anställningar oerhört viktiga. Nu gör vi något åt den oacceptabla situationen inom äldreomsorgen.

Rätten till heltid inom omsorgen och att kunna utbilda sig under arbetstid har vi socialdemokrater kämpat för under en lång tid. Därför var detta ett av våra vallöften inför valet 2018. Det blir nu verklighet i och med det äldreomsorgslyft som regeringen tagit fram tillsammans med Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner. Satsningen väntas ge välfärden 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor som också får fasta anställningar.

Det nya äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Staten kommer under 2020 och 2021 att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier. Här är vad detta innebär konkret för Västernorrlands del:

Västernorrlands län

Tilldelning i kronor

Fördelning av länets platser

Härnösand

1 455 168

31

Kramfors

1 261 352

27

Sollefteå

1 329 033

29

Sundsvall

4 677 315

101

Timrå

876 590

19

Ånge

663 478

14

Örnsköldsvik

3 133 744

68

Trycket på äldreomsorgen kommer fortsatt vara stort även efter krisen. Inte minst för att den personal som slitit under pandemin måste ges tid för återhämtning, men också på grund av vi blir allt äldre och vårt behov för bland annat vård och omsorg ökar. När sjukvården samtidigt krisar landar ett allt större ansvar på äldreomsorgen. Tusentals nya undersköterskor kommer att behövas varje år för att vi ska klara av att ha en stark välfärd och trygg äldreomsorg i hela landet.

Att det numera även är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla, bekosta och tvätta arbetskläder för personal inom hemtjänst och äldreomsorg, inte den enskilde medarbetens, är ännu ett viktigt vallöfte som nu blir verklighet runt om i landet. Vi kommer alltid stå på vårdpersonalens sida.