En vecka med stort och smått

En vecka i riksdagsuppdraget innehåller oftast både stort och smått. Vilket som är vilket får väl avgöras av betraktaren.

Jag tar den föregående veckan som ett exempel. Som de flesta inleds den med en måndag på hemmaplan. En dag med lunchmöte och samtal om det politiska läget här hemma.

På kvällen möte med partivännerna i Sundsvalls arbetarkommun där jag och min riksdagskollega Malin Larsson presenterade den budget som lämnats till riksdagen några dagar tidigare. En budget som innehåller både stort och smått.

Saker som man som socialdemokrat är oerhört stolt över, som ordentliga resursförstärkningar till kommunerna och regionerna och bra politik för pensionärerna.

Men också saker som man som inte är lika stolt över. Så fungerar politiken när det parlamentariska läget ser ut som det gör.

Tisdag morgon, tågavgång från Sundsvalls C 04.59. Uppstigning, ja gissa när…

Möte med Finansutskottet (FiU) 09.00. Offentlig (TV-sänd) utfrågning av Riksbankschefen kl.09.30. Utfrågning om den penningpolitiska rapport som Riksbanken just lämnat. Stort fokus på reporäntan, fortsatt på minussidan (-0,25%).

Vad tror de om den närmast framtiden, kommer man att höja räntan, i så fall när? Vad betyder ECB:s och Fed`s beslut? Hur självständig är Riksbanken? Når inflationsmålet (2%) eller inte? Hur påverkar det den kommande avtalsrörelsen? Kronans svaga ställning, vad betyder den, vad beror den på, hur länge ska den pågå?

Många frågor, inte fullt lika många svar.

På eftermiddagen som vanligt möte med s-kollegorna på länsbänken och stora riksdagsgruppen

Onsdag, möte på Finansdepartementet, fortsatta samtal om bland annat budget.

På kvällen besök hos Riksgälden, en av de tre myndigheter som FiU har inom sitt ansvarsområde (övriga är Riksbanken och Finansinspektionen). Samtal och frågor om rollen som statens internbank, om ansvaret för statsskuldens förvaltning. När kommer gröna obligationer, är det en fastighetskris under uppsegling? Ny information, ny kunskap men också nya frågor.

Torsdag, utskottet besöker hovets ledning på Slottet för samtal om deras ekonomi.

I budgetsammanhang heter det ”utgiftsområde 1 Rikets styrelse – Kungliga hov- och slottsstaten (Apanaget)” och handlar om 146 miljoner kronor. Lätt surrealistiskt för en mångårig medlem i Republikanska föreningen, men nu ingår det i rollen som riksdagsledamot.

Fredag, en extra dag i Stockholm och sammanträde med Oljekrisnämnden. En egen myndighet som kan tyckas obsolet men som (tyvärr) nog får ny aktualitet.

Nå, hur hänger allt ihop. Jo, vad som händer med räntan, inflationen och kronans utveckling är ju naturligtvis lika viktigt för bostadsköpare, låntagare, företag och löntagare i Västernorrland som någon annanstans.

Hur statskulden sköts påverkar oss alla, oavsett var vi bor. Då är det nog viktigt att de som deltar i dessa processer kommer från hela landet, har lite olika bakgrund och erfarenhet.

Att få göra det är en förmån, även om det där tåget går ohyggligt tidigt…..

Ingemar Nilsson