En vinst för Sveriges arbetstagare

171110

Nya EU-regler gör det lättare att säkerställa att alla som arbetar i Sverige gör det på lika villkor. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har sedan maktövertagandet 2014 jobbat hårt för att få igenom dessa förändringar. Det nya utstationeringsdirektivet är en stor vinst för alla arbetstagare i Sverige och EU.

Antalet personer som tillfälligt arbetar i ett annat EU-land än det egna har ökat. Det tycker Socialdemokraterna är bra. Den fria rörligheten av arbetskraft skapar arbetsmöjligheter för många svenskar i utlandet. Samtidigt är det en nödvändighet för att Sverige ska växa som det gör. Men ett sådant utbyte kräver tydliga regler och överenskommelser mellan länder och arbetsmarknadens parter.

Orättvisor har tyvärr funnits i många industrier och på många arbetsplatser. Tillfälliga arbetare har enbart varit garanterade minimilön i sitt värdland – i Sverige har det inte funnits någon möjlighet att med säkra åtgärder se till så att alla löntagare har gått på svenska kollektivavtal. Det betyder att två personer som har utfört samma arbetsuppgift på samma arbetsplats kan ha fått helt olika löner och olika arbetsvillkor. Det betyder också att oseriösa företag har kunnat erbjuda lägre löner och sämre villkor till utländsk arbetskraft än vad de ansvarsfulla och seriösa företagen har gjort.

Detta skadar inte bara den enskilde arbetstagaren, utan gör det också svårare för de svenska företag som betalar svenska avtalsenliga löner att klara av konkurrensen. Så får det inte vara. EU:s företag ska konkurrera med varandra med kompetens – inte låga löner och dåliga arbetsvillkor.

Med den svenska regeringen i spetsen har EU nu tagit ett stort steg i rätt riktning. Genom det nya utstationeringsdirektivet har vi börjat resan att säkerställa att utländska arbetare har rätt till lika lön och ersättning som inhemska. Oseriösa företag som skapar osunds konkurrens med sänkta löner och dåliga villkor får det mycket svårare att klara sig genom denna överenskommelse.

Att driva igenom en sådan förändring i EU är naturligtvis en stor vinst för den socialdemokratiskt ledda regeringen men de stora vinnarna är Sveriges och EU:s arbetstagare. Den fria rörligheten ska vara bra för alla – och då ska rättvisa löner och villkor vara en självklarhet.

Jasenko Omanovic (S) riksdagsledamot Västernorrland
Jim Sundelin, facklig ledare partidistriktet Västernorrland