Ett kompetenslyft behövs för äldreomsorgen

Den coronapandemi som nu pågått i flera månader har blottat de brister som funnits i äldreomsorgen under en lång tid. Det råder ingen tvekan om att vi behöver göra mer för att stärka svensk äldreomsorg och för att möta allt fler äldre i befolkningen. Den socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu en miljardsatsning på ett kompetenslyft inom äldreomsorgen.

Den svenska strategin under coronapandemin handlar om att minska smittspridningen, skydda riskgrupper och att platta ut kurvan för att ge vården möjligheter att klara av att ta emot patienter.

Den största riskgruppen är de äldre. Trots att omfattande insatser vidtagits inom äldreomsorgen, som utbildning i hygienrutiner, ett nationellt besöksförbud och ersättning till anställda för karensavdrag, så har coronasmittan tagit sig in på äldreboenden runt om i Sverige. Även om alla omständigheter ännu inte är klarlagda har virusutbrottet visat att äldreomsorgen är sårbar – och det har strukturella förklaringar.

Sveriges befolkning blir allt äldre, vilket är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer i sin tur höga krav på vår välfärd. Under förra mandatperioden påbörjades ett omfattande arbete för att stärka svensk äldreomsorg.

Regeringen har höjt de generella statsbidragen för att öka kvaliteten i välfärden. Ett investeringsstöd för fler äldreboenden har införts. Satsningar har gjorts för att öka bemanningen och stärka kompetensen bland personalen. I Sundsvall höjdes bemanningen på äldreboenden 2018, genom ett initiativ från den politiska majoriteten, och 150 fler äldreboendeplatser har tillskapats de senaste åren.

Nu planeras det för 100 fler äldreboendeplatser de kommande åren. Nu måste arbetet för att stärka äldreomsorgen trappas upp ytterligare. Det socialdemokratiska löftet är att Sverige ska vara världens bästa land att bli gammal i.

Framtidens äldreomsorg ska byggas genom kompetensutveckling av trygga medarbetare. Den socialdemokratiskt ledda regeringen satsar nu 2,2 miljarder på ett kompetenslyft inom äldreomsorgen. Satsningen innebär att cirka 10 000 personer runtom i landet kan få en tillsvidareanställning med lön på heltid och att han eller hon kan varva utbildningen med arbete.

I Sundsvall gäller det 100 personer som kommer kunna få ta del av den satsningen. Så fort den ansträngda personalsituationen med anledning av pandemin minskat kommer vi i Sundsvall att genomföra detta.

Välfärdens medarbetare har rätt till kompetensutveckling och välfärden behöver fler undersköterskor och vårdbiträden. Våra äldre har lagt grunden för vårt välfärdssamhälle och har all rätt till en trygg ålderdom. Vi kommer att behöva göra mer för att stärka svensk äldreomsorg framöver och för att möta en allt åldrande befolkning.

Ett kompetenslyft inom äldreomsorgen är ett viktigt steg i rätt riktning.

Malin Larsson (S), riksdagsledamot

Niklas Säwén (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden Sundsvall