Ett lyft för våra lärare

Nu äntligen kan vi leverera det vi pratade om i valet och för att bygga Sverige!

Vi pratade om det under borgarnas tid vid makten, vi lyfte det i valrörelsen och det har uppmärksammats i Pisa-undersökningen. Jag skriver såklart om den svenska skolan. Den svenska skolan som har förutsättningar att vara fantastisk, men som också står inför stora utmaningar. I den finns vår framtid och framtiden ligger därför i händerna på skolans personal och elever. Men ansvaret ligger också hos oss politiker.

Mycket måste göras för att komma tillrätta med de problem som idag finns i den svenska skolan. Vi kan se hur segregation på bostadsmarknaden även segregerar skolorna och hur det fria skolvalet ytterligare förstärker denna utveckling. Det tar sig uttryck i stora klyftor i skolresultat beroende på vilken skola eleverna går i. Det vi behöver i Sverige är en jämlik skola som syftar till att minska klyftorna, inte öka dem.

Skolan är en av grundpelarna i samhället och det som kommer bygga Sverige starkt för att klara av dagens och morgondagens utmaningar. Därför tar regeringen nu tag i frågan om lärarlönerna.

Mycket glädjande kunde regeringen och forskningsminister Helen Hellemark Knutsson för en dryg vecka sedan presentera detaljerna i Lärarlönelyftet. Lärarlönelyftet är den stora satsningen på Sveriges lärare. Den utgår från den svenska modellen och är framtagen tillsammans med parterna. Helt i linje med hur vi socialdemokrater ser på bygget av en jämlik skola. En bättre skola är en del i att stärka den svenska modellen.

Idag ser vi en särskilt stor utmaning i skolan. Som det ser ut kommer det att saknas tiotusentals lärare runt om i hela landet och endast 5 % av Sveriges lärare tycker att läraryrket har hög status. Bara varannan lärare skulle välja samma yrke igen och löneutvecklingen för svenska lärare är svag i jämförelse med OECD-snittet. Vi vittnar om försämrade kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap hos svenska elever.

Lärarlönelyftet är därför en efterlängtad reform som syftar till att förbättra svenska elevers skolresultat. Skickliga och engagerade lärare är nyckeln för att vända utvecklingen i skolan. Vi ser också hur den satsning regeringen nu gör kommer att höja läraryrkets attraktivitet och på så sätt få fler att vilja läsa till lärare. Det är en aktiv politik för att öka jämlikheten i och mellan skolor i hela landet.

Nästa steg blir att noggrant utvärdera hur modellen implementeras, fungerar och hanteras av parterna. Vi kommer fortsättningsvis föra dialogen med skolans parter om hur politiken på fler sätt kan bidra för att höja attraktiviteten i läraryrket genom att arbeta aktivt för att förbättra lärarnas arbetsmiljö och skapa fler vägar in i yrket och utvecklingsvägar för lärare.

Eleverna är vår framtid, nu ser vi till att förutsättningarna förbättras så att vi tillsammans kan gå en ljusare framtid till mötes. 

 

Eva Sonidsson, riksdagsledamot (S) Västernorrland