Ett modernt och förbättrat strandskydd viktigt för landsbygden och Västernorrland

Den Socialdemokratiskt ledda regeringen lägger nu fram ett förslag om ett reformerat strandskydd till riksdagen. Där det föreslås både lättnader och skärpningar.

Det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden, samtidigt som man skärper strandskyddet där det är stor efterfrågan på mark och förtydligar strandskyddet för att bevara växt- och djurliv på land och i vatten. Allemansrätten säkras genom S-regeringens förslag.

– Förslaget är bra för landsbygden och vår del av landet. Förslaget tar hänsyn till våra förutsättningar i Västernorrland. Regeringens förslag ger samtidigt förutsägbarhet och långsiktighet, och värnar våra fantastiska miljöer. Men främjar utveckling där så är lämpligt, säger riksdagsledamot Malin Larsson (S).

–  Det lokala inflytandet ökar genom förslagen och det blir enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, d v s i våra kommuner i Västernorrland, säger riksdagsledamot Malin Larsson (S).

Propositionen har tagits fram i överenskommelse med Centerpartiet och Miljöpartiet.

Förslaget innebär att områden som har olika områdens skyddsbehov får genomslag och att det därför skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamheter – främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar – i områden med lågt bebyggelsetryck. Strandskyddsområdet vid små insjöar och smala vattendrag minskar från 100 till 25 meter.

För kontakt och mer information

Malin Larsson (S) riksdagsledamot
[email protected]