Ett nytt ledarskap i Västernorrland

 

Socialdemokraterna i Västernorrland lämnar en tuff tid i landstinget bakom sig. I nya region Västernorrland vill Glenn Nordlund och Sara Nylund, Socialdemokraternas nya regionala toppnamn, skapa ett ledarskap byggt på ansvar och nytänkande.

– Vi vill utveckla länet och hitta nya sätt att lösa de problem som regionen står inför. Vi tittar hellre framåt än att fastna i backspegeln, säger Glenn, som idag är kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik.

– Västernorrland behöver en tryggare, mer tillgänglig vård som är långsiktigt hållbar, säger Sara, ordförande i samhällsnämnden i Härnösand. För att klara av det spelar inte minst primärvården en avgörande roll, alltså våra hälso- och vårdcentraler.

Sedan tidigare har det nya ledarskapet berättat att man vill öka andelen av vårdbudgeten som spenderas på primärvården. Mer om det förslaget kan du läsa här:

Socialdemokraterna i Västernorrland vill också ta krafttag mot den psykiska ohälsan i länet och satsa mer på länets personal.

– Det finns mycket som kan göras för att utveckla Västernorrland. Men i många fall krävs även en socialdemokratiskt ledd regering, som är beredd att göra satsningar utanför Stockholm, säger Sara.

– Vi vill arbeta med regeringen för fler statliga jobb till Västernorrland, bättre vägar och järnvägar och mer vårdpersonal, säger Glenn. Det är saker som Socialdemokraterna nationellt vill satsa på, så en socialdemokratiskt ledd regeringen hade underlättat det här arbetet mycket.

Läs mer om vad vi vill göra för primärvården här:
https://socialdemokraternavasternorrland.se/aktuellt/primarvarden-fragor-och-svar/

Läs mer om hur vi vill förbättra arbetet på våra länskliniker:
https://socialdemokraternavasternorrland.se/aktuellt/socialdemokraterna-vi-behover-okat-ledarskap-pa-vara-lanskliniker/

Läs mer om hur vi vill satsa på regional utveckling:
https://socialdemokraternavasternorrland.se/aktuellt/socialdemokraterna-for-ett-vasternorrland-i-utveckling/