För oss handlar det om en jämlik vård för alla invånare i länet

Monica i Sollefteå uttrycker på insändarsidan Allehanda.se den 18 april sin oro för vad som händer om hon eller någon annan drabbas av stroke eller traumafall, med anledning av vårt förslag om att koncentrera planerade ortopediska operationer till Sollefteå och flytta de operationer som ska göras inom 24 timmar, till Örnsköldsvik.

Stroke ska hanteras inom det medicinska området och det finns inga förslag om att förändra akutsjukvården vid sjukhuset i Sollefteå inom det området. Vid allvarliga trauman, som till exempel stora trafikolyckor, så är det viktigaste att snabbt få stopp på blödningar och se till att andningen fungerar. Akutvården ska påbörjas i ambulansen och sedan fortsätta på ett sjukhus som har tillräckligt med resurser för att ta hand om svårt skadade. 

Socialdemokraterna i Västernorrland skriver i valprogrammet inför de allmänna valen 2014 att vi värnar de tre sjukhusen, som har ett delat ansvar för länets specialistvård. Det innebär att allt inte ska göras överallt. Vi specialiserar verksamheterna, för att uppnå högre kvalitet till lägre kostnader och skapa en mer tillgänglig vård för våra invånare i hela länet.

Det nya ortopedcentrumet i Sollefteå innebär att planerade ortopediska operationer minskar vid sjukhuset i Sundsvall, som en naturlig följd av att vi kraftsamlar i Sollefteå.

För oss handlar det inte om vilket sjukhus som ska minska sina kostnader mest, för oss handlar det om en jämlik vård för alla invånare i länet, oavsett vart de bor eller vart de kommer ifrån. Det säkerställer vi nu med bland annat gemensam operationskö inom ortopedin.

 

Erik Lövgren (S)
Landstingsråd

Ewa Back (S)
Ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden