Förslag om nytt elektivt ortopedcentrum i Sollefteå

Den 11 mars beslutade landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd om förslag till strukturella förändringar i länsverksamheten för ortopedi, efter underlag från länsverksamhetschefen Johan Nilsson.

Förslaget, som nu går vidare till landstingsstyrelsen och senare landstingsfullmäktige, innebär att operationer flyttas från Sundsvall sjukhus och sjukhus utanför länet till Sollefteå sjukhus, där ett nytt elektivt ortopedcentrum byggs upp. Det handlar om 900 operationer som kan komma att flyttas från Sundsvall till Sollefteå. Sollefteå sjukhus föreslås med detta få ett utökat uppdrag med att operera ortopedpatienter från hela länet.

–          Med detta kan vi långsiktigt tillvarata de moderna operationslokalerna i Sollefteå och specialisera verksamheten i länet för hög kvalité och ett effektivt resursnyttjande, säger Ewa Back (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Samtidigt föreslås att den akuta ortopedin, ingrepp som behöver göras inom 24 timmar, flyttas från Sollefteå till Örnsköldsvik sjukhus. Det berör knappt 300 operationer per år.

Syftet med de föreslagna förändringarna är att bättre klara vårdgarantin, skapa en mer jämlik vård i hela länet, få en bättre planering för såväl patient som verksamhet samt skapa en bättre arbetsmiljö och färre jourlinjer.

–          Att få beslutad vård inom de 90 dagar som vårdgarantin utlovar, samt lika kötid oberoende av var man bor, är två viktiga förbättringar för patienterna, avslutar Ewa Back (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Den ekonomiska effektiviseringen beräknas uppgå till 10 miljoner kronor årligen.