Fem frågor om vården i Västernorrland

Bonnier news local som ger ut tre lokaltidningar i Västernorrland har ställt fem frågor till regionens politiska partier. Här är frågorna och våra svar.

► Hur ska vårdkrisen i länet lösas?

Arbetet med att korta köer och öppna vårdplatser bygger på att regionen kan rekrytera tillräckligt med personal som ska ha rimliga arbetsvillkor och bra arbetsmiljö. Vi vill öka antalet undersköterskor, förbättra för enhetscheferna och även lyfta bort administration från vårdens medarbetare.

► Är det rätt att driva tre akutsjukhus i regionen?

Det akuta omhändertagandet behöver finnas på alla tre sjukhusorter. För andra behandlingar och ingrepp är det rimligt att ibland behöva resa längre, inte minst för att säkerställa en hög patientsäkerhet och god vårdkvalitet.

► Vilka planer har ditt parti för primärvården?

Vi har lagt 90 miljoner kr på primärvården denna mandatperiod men det behövs lika mycket till. Vi vill skapa nya kontaktvägar för en effektivare vård, mer samverkan främst kring äldreboenden. För mer kvalitet och kontinuitet vill vi att varje regionanställd läkare har maximalt 1200 patienter listade.

► Om det behövs ytterligare besparingar i regionen framöver, hur ska det ske?

Alla verksamheter behöver fortsätter bidra till en ekonomi i balans, det finns inga undantag. Regionen behöver fortsätta minska hyrberoendet, konvertera fler tjänster genom kompetensväxling och produktionsplanera mer, vilket är ett krångligt ord för mer effektiv verksamhet.

► Vill ni öka eller minska inslagen av privat vård?

Vi ser ingen fördel med en mer uppdelad vård. Flera privata vårdgivare skapar fler stolar för patienterna att trilla emellan, det gynnar inte individen. Vi tycker inte heller att våra skattepengar ska bli vinster till ägare av utländska investmentbolag.