Fler ska kunna utbilda sig till framtidens jobb

Sverige ska leda klimatomställningen. Vi ska bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och skapa framtidens jobb i hela landet. Men för att klara av att göra verklighet av den gröna industriella revolutionen så måste vi också se till att fler kan utbilda sig till framtidens jobb. Det är så vi stärker ekonomin och välfärden i Västernorrland och det är så vi stärker Sveriges position i världen.  

Vi ser en stark återhämtning på svensk arbetsmarknad. Fler och fler ställer klockan för att gå upp till jobbet på morgnarna och Sverige visar omvärlden hur klimatomställningen skapar jobb och tillväxt. Inte någon gång i framtiden, utan här och nu.

I hela Västernorrland planeras det för och genomförs stora investeringar och nyetableringar i nya och befintliga företag. Runt om i vårt land ser vi koldioxidfri stålproduktion, batterifabriker, eldrivna tunga lastbilar – En grön omställning som skapar tiotusentals nya arbetstillfällen runt om i vårt land.

När Sverige ställer om behöver även svensk arbetskraft följa efter. Många arbetsgivare vittnar om att det svåraste är att hitta personer med rätt kompetens. I norra Sverige där den gröna omställningen är som störst ser man tydligt att i stället för problem med arbetslöshet så har man nu svårt att hitta arbetskraft. Även här i Västernorrland anmäldes det under årets första kvartal in 14 388 nya lediga jobb.

För att möta behoven på arbetskraft och för att stärka svenska löntagares ställning på arbetsmarknaden lägger regeringen nu fram den största frihets- och trygghetsreformen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Det nya omställningspaketet som riksdagen beslutar om i dagarna kommer ge dig som arbetar helt nya möjligheter att ställa om till ett nytt yrke eller vidareutbilda dig inom din bransch samtidigt som vi stärker Sveriges kompetensförsörjning.

Att stå mitt i livet, med barn, bolån och löpande omkostnader, är saker som tidigare stått i vägen för många som velat eller behövt ställa om. Så kan det inte få vara. Med det nya omställningsstudiestödet kan de allra flesta studera under ett år med minst 80 procent av lönen. Något som ökar möjligheten för människor att stärka sin ställning på arbetsmarknaden utan att behöva känna oro över hur räkningarna ska betalas.

Sverige ligger redan långt framme i klimatarbetet, tack vare stora gröna investeringar och en tydlig politisk riktning. Vi har lagt grunden och med denna reform kan vi nu öka takten.

Klimatomställningen är framtiden och nu ger vi fler människor möjligheten att vara med på det tåget.

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister (S)
Malin Larsson, riksdagsledamot (S)