Fler statliga jobb ska finnas utanför Stockholm

170628

Sverige ska hålla ihop. Därför behöver klyftorna mellan olika delar av landet minskas och fler statliga jobb finnas utanför Stockholm. Regeringen kommer framöver att besluta om fler omlokaliseringar av statliga myndigheter, skriver Ardalan Shekarabi (S) och riksdagsledamot Jasenko Omanovic (S).

Var du än bor i Sverige har du rätt att få tillbaka det du förväntar dig av samhället. En viktig del i att säkra service och jobb i hela landet handlar om att omlokalisera statliga jobb till utanför storstäderna. Vi vet, inte minst från vad det lokala näringslivet berättar, att den statliga närvaron har stor betydelse för arbetsmarknaden och utvecklingen lokalt. Det är viktigt att det finns arbetstillfällen i statlig regi för tjänstemän och akademiker utanför de större städerna.

Men i grunden är det här inte en fråga om kompensation till vissa regioner. Det är en fråga om legitimitet. Vi vet att den statliga närvaron är nära sammankopplad med människors tillit till det offentliga och dessutom sammanhållningen människor emellan.

Arbetet med att omlokalisera flertalet myndigheter har påbörjats. Så här långt har regeringen beslutat att E-hälsomyndigheten ska flyttas till Kalmar och Fastighetsmäklarinspektionen till Karlstad. SCB:s ledningskontor ska flytta till Örebro. Regeringen har också meddelat Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd ska flytta till Skellefteå. Det här är ett långsiktigt arbete som kommer att fortsätta.

Omlokaliseringar är viktigt, men inte hela svaret på hur klyftorna ska brytas. De statliga jobben motsvarar inte de arbetstillfällen som behövs. I dag håller bristen på yrkesutbildad arbetskraft Sverige tillbaka och därför är det lika viktigt att med en högre utbildning av hög kvalitet i hela landet, så att människor kan ta de lediga jobb som finns. När kunskapslyftet nu byggs ut till 70 000 platser på alla nivåer så ska platserna tillfalla hela landet och inte bara de stora städerna.

Den förra regeringens intresse för frågan om statlig service och statlig närvaro var svalt, för att inte säga obefintligt. Det var närmast en självklarhet att nya myndigheter skulle hamna i Stockholm, och från mindre orter försvann statliga jobb. Efter åtta år av ointresse behövs en rivstart, och därför tar den här regeringen krafttag för att bryta centraliseringsvågen. Så får vi ett Sverige som håller ihop.

Ardalan Shekarabi, civilminister (S)
Jasenko Omanovic, riksdagsledamot (S)