Folkhögskolorna hotas om högern vinner valet 

Sverigedemokraterna vill göra massiva nedskärningar på folkbildningen och dra ned på folkhögskolornas allmänna kurs. Men alla vi som sett vad folkhögskolans inkluderande undervisningsform betyder för enskilda människor förstår att allmän kurs behövs, såväl för utrikesfödda som svenskfödda elever som inte klarat skolan tidigare. Sverige behöver fortsätta satsa på folkhögskolorna. 

Hon hade det svårt i skolan, och kände hela tiden att hon misslyckades. Livet var tufft för den blyga flickan som klev in på Gotlands folkhögskola i Hemse. Fyra år senare var hon en utåtriktad, entusiastisk ung kvinna med färdiga studier och extrajobb på helgerna – full av tilltro till framtiden.

Norrbotten kändes kallt och mörkt när han kom som tonårig kvotflykting från Sierra Leone. Han kunde engelska men saknade gymnasiekompetens, och började på allmän linje på folkhögskolan, där han med stor entusiasm tog sig an studierna. På en lektion i Svenska som andraspråk läste gruppen Pär Rådströms novell ”På tillväxt”, som handlar om en pojke som är ledsen för att han inte får börja skolan – han måste stå på tillväxt. Ett par år senare får svenskläraren på folkhögskolan ett vykort från den unge tidigare studenten: ”Vill meddela att jag inte längre står på tillväxt – jag har kommit in på läkarutbildningen!”

Ovan sanna historier om två deltagare på allmän kurs är bara en bråkdel av de otaliga exempel som finns på vad folkhögskolan varje år gör för människor i vårt land. Fler än 22 000 personer studerade på folkhögskolornas allmänna kurs ifjol, för att därefter kunna gå vidare till ytterligare studier eller jobb.

För många är allmän kurs på folkhögskola och dess speciella undervisningsform precis den chans som behövs. Klimatomställningen vi behöver göra innebär att den gröna industrin växer och arbetsmarknaden skriker efter utbildad personal. Samtidigt behöver människor fler chanser att klara skolan och att vidareutbilda sig för att ta de jobb som finns.

Trots det vill Sverigedemokraterna skära ned resurserna till folkbildningen med över en miljard kronor och dra ned på resurserna till allmän kurs. Och som om inte det var nog så har en framträdande sverigedemokrat i riksdagen föreslagit att studier på folkhögskola inte ska ge rätt till studiemedel från CSN och att det ska utredas hur alla folkhögskolor ska kunna läggas ned! Vad kommer det innebära för Västernorrland när sex folkhögskolor riskerar att läggas ned?

Folkhögskolan är en omistlig del av vårt svenska utbildningslandskap. Det är obegripligt att Sverigedemokraterna vill minska resurserna, med udden riktad mot allmän kurs. Folkhögskolan har i mer än 100 år bidragit till bildning och kultur i hela vårt land. Den är en oersättlig del av vår svenska demokrati. Vi är djupt oroade av Sverigedemokraternas återkommande angrepp på våra folkhögskolor, och vi frågar oss hur Liberalerna och Moderaterna ska kunna stå upp för folkhögskolorna i ett samarbete där Sverigedemokraterna kan bli det största partiet. 

Anna Ekström, utbildningsminister (S) 
Anna-Belle Strömberg, riksdagsledamot Västernorrland (S) 
Hans Backlund, regionråd Region Västernorrland (S)