För Sveriges Pensionärer – mandatperioden 2014–2018

Vad har regeringen gjort för pensionärers ekonomi 2014–2018?

  • Sänkt skatten för över en miljon pensionärer. Senaste skattesänkningen innebar upp till 5 000 kronor mer per år. Skatteklyftan gentemot löntagare är utjämnad för alla med en inkomst upp till 17 000 kronor i månaden. Klyftan ska vara borta till 2020.
  • Bostadstillägget har höjts för 290 000 pensionärer med upp till 470 kronor per månad. Taket höjs från 5 000 till 5 600 per månad.
  • Fyrdubblat tandvårdsstödet, för att fler ska ha råd med den tandvård de behöver.
  • Tagit fram en handlingsplan för mer jämställda pensioner mellan män och kvinnor.
  • Pensionärerna har i genomsnitt fått över 1 100 kronor mer i månaden.

 

Vad mer har regeringen gjort för Sveriges äldre?

  • Beslutat att det ska finnas personal dygnet runt på alla särskilda boenden.
  • Arbetar för att förbättra maten i äldreomsorgen.
  • Satsat på fler platser på landets äldreboenden.

 

Men än är vi inte nöjda –

  • Socialdemokraterna föreslår höjd pension för 6 av 10 pensionärer. Den som har allmän inkomstpension mellan 9 000 och 17 000 får ökad pension. De mellan 11 000 och 14 000 får 600 kronor mer i månaden. Förslaget berör över 37 000 pensionärer i Västernorrland.
  • Vi satsar 2 miljarder om året till mer personal i vården och omsorgen. Vi vill se 14 000 fler anställda i vården.