Fortsatt sänkt elpris i norr

Den S-ledda regeringen har nu sett till att Norrland får behålla sitt lägre elpris.

–          Det här är ett viktigt besked. Människor och företag i norra Sverige kommer inte att drabbas av någon märkbar förändring, säger Ingemar Nilsson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Västernorrland.

Den tidigare regeringen tillsatte under sin tid en utredning om norrlandsrabatten på el. Ingången var att el-rabatten skulle försvinna helt, som en anpassning till EU-rätten. Den S-ledda regeringen har nu agerat så att rabatten förblir kvar, samtidigt som EU:s regler följs.

Att uppvärmningskostnaderna är högre i de norra delarna av landet är något som tagits med i beräkningarna, rabattnivån sätts nu på 9,6 öre per kWh, som är det högsta möjliga enligt EU-rätten.

–          Vi socialdemokratiska riksdagsledamöter är mycket glada att vi landat i detta positiva besked, i en för Norrland viktig fråga och för Västernorrlands del särskilt viktig för Ånge, Sollefteå och Örnsköldsvik, säger Ingemar Nilsson.

–          Det är bra att regeringen genom detta besked visar att de förstår de olika förutsättningarna i landet, avslutar Ingemar Nilsson.