Fråga moderaterna om välfärdsmiljarderna

En fantastisk sensommar, med en rekordvarm(?) september är på väg att övergå i oktober och därmed till höst. Hösten är också budgettid i riksdagen.

Den S-ledda regeringen under Stefan Löfvens ledning har lagt fram en budget som visar vad man kan göra i ett Sverige som går allt bättre på många områden.

Sverige går inte bra på alla områden och inte överallt, inte för alla, men färdriktningen är den rätta på många viktiga områden. Jobben har blivit 120 000 fler, arbetslösheten sjunker, antalet lediga jobb är rekordstort. Bostadsbyggandet är äntligen på väg uppåt, investeringarna ökar.

Som socialdemokrat och rastlös reformist önskar man alltid mer, men det handlar också om att klara den ekonomiska balansgången.

Statsfinanserna är på väg mot balans, trots det underskott på 60 miljarder som vi ärvde av borgarna. Visst är det underligt, tre gånger (i relativ närtid) har borgerliga regeringar styrt Sverige, 76-82, 91-94 och 2006-2014. Alla tre gångerna har de lämnat ett stort ekonomiskt underskott efter sig. Oskicklighet, otur eller ideologi? Sannolikt en blandning, men lika illa.

Därför känns det bra att kunna vara med och lotsa en budget genom riksdagen som stärker och lyfter de frågor vi gick till val på, jobben, skolan och klimatet. Att konkret kunna stärka välfärden, genom ett ordentligt tillskott till våra kommuner och landsting gör att även hösten känns som en bra årstid.

Budgettiderna innebär också att oppositionen, utöver att kritisera regeringen, ska lägga fram sina egna alternativ till budget. Det är då vi kan se skiljelinjerna i politiken, vilken samhällsutveckling vi skulle få med en moderatledd regering.

Ja, några 10 välfärdsmiljarder skulle det inte bli. Passa på att fråga de moderater du träffar vad det är de anser att kommunen eller landstinget ska dra ned på.

Vad är det för välfärd som inte behövs, är det inom skolan, omsorgen eller vården? En sak vet vi nu att vi skulle få med en moderatledd regering, nya utförsäkringar i sjukförsäkringen. Tänk att man är så besatt av att utförsäkra sjuka människor. Mer medicin som inte hjälper, oavsett diagnos, visst är det skrämmande.

I budgettider blir det ofta mycket fokus på inrikespolitiken, helt naturligt. Under hösten kommer också flera andra viktiga förslag från regeringen att läggas fram, om bland annat infrastruktur (väg & järnväg) samt om forskning och innovation och livsmedelsstrategin. Lite längre fram kommer också det nationella skogsprogrammet. Det är viktiga frågor, inte minst för Norrland och Västernorrland.

Som en av ledamöterna i Energikommissionen har jag ändå all anledning att fundera på den politiska utvecklingen i vår omvärld. Energipolitik är till oerhört stor del säkerhetspolitik. Våra frågor påverkas i stor omfattning av vad som händer runt om världen.

På många håll finns en utveckling som ger rysningar, en föraning om en vinterkyla på väg. Till det återkommer jag i en senare krönika. Nu njuter vi av regeringens budget och det vackra höstvädret.

Ingemar Nilsson är socialdemokratisk riksdagsledamot från Västernorrland