Från hundavel till FN – 29 motioner behandlade på distriktskongressen

Totalt 29 motioner behandlades på distriktskongressen 2022, med ämnen som varierade från det allra närmaste till det mest internationella och globala.

Här kan du läsa alla motioner och även förslagen på svar från distriktsstyrelsen.

Mest debatt blev det om motionen ”Åldöden i vattenkraftverken” där också distriktsstyrelsen fick se sig nedröstade till förmån för motionären Axel Melbin, SSU Örnsköldsvik.

Axel föreslog

att Socialdemokraterna verkar för att den som driver vattenkraft förpliktigas att vidta åtgärder för att skydda vandrande fiskarter från turbinrelaterade skador

att Socialdemokraterna verkar för att den som driver vattenkraft förpliktigas att upprätta passager för vandrande fiskarter förbi vattenturbinern

Det blev också kongressens beslut. För alla andra motioner beslutade kongressen enligt de förslag som distriktsstyrelsen lämnat.