Från mörkret stiga vi mot ljuset

Höstmörkret sänker sig över oss. Deppigt tycker många. Jag har verkligen förståelse för det.

Mörka mornar, frosthalka, tidigt mörka eftermiddagar lyfter inte humöret. Vintertiden är här, i alla avseenden. För egen del kan jag ändå känna att det i någon mån underlättar jobbet. Jobbet i sammanträdesrummen, jobbet med massor av inläsning och skrivande. Konkurrensen från utomhusaktiviteter känns på något sätt mindre i höstmörkret.

Tur är väl det. Hösten är den i flera avseenden mest intensiva perioden i riksdagsarbetet för oss som har förmånen att vara ledamöter i Finansutskottet. Orsaken stavas naturligtvis budget. Statens budget för det kommande året och processen för att få de besluten på plats dominerar vårt arbete hela hösten på ett väldigt påtagligt sätt.

Först ett rambeslut (om totalen, inklusive utgiftstaket), därefter alla de 27 utgiftsområdena som budgeten omfattar (exempelvis pengarna till kommuner och regioner, till hälso- och sjukvården, klimat- och miljö, arbetsmarknad, vägar och järnvägar osv).

Slutligen, en vecka före jul tar riksdagen det definitiva helhetsbeslutet om budget för det kommande året. Först då vet också alla våra myndigheter vilka resurser de har och vilka spelregler som gäller från och med kommande årsskifte.

Sveriges politiska system och våra verk och myndigheter är väldigt budgetstyrda, såväl ekonomiskt som innehållsmässigt. Därför är det viktigt att riksdagens budgetprocess är extremt noggrann, även om den kanske inte alltid känns som det mest spännande man kan ägna tiden åt, ens under mörka höstdagar.

Nu är det inte så att vi i Finansutskottet kommer undan med att enbart hantera budgetfrågorna under höstsäsongen. Nej, vi har fler viktiga frågor på vårt bord. En av dem, som ligger nära budget och som är extra viktig, inte minst för våra kommuner och regioner, är frågan om ett reviderat system för kostnadsutjämning.

Efter en lång process bereds den frågan just nu i utskottet och riksdagen kommer att fatta beslut under november månad.

Med en väl balanserad budget och ett förbättrat system för kostnadsutjämningen på plats ger vi våra kommuner och regioner bättre förutsättningar att klara det som är deras viktigaste uppgift, att leverera en välfärd av hög kvalitet i hela landet.

Så här i höstmörkret gäller det att ha tålamod. Var lugn, ljuset kommer tillbaka. Det viktiga är att ljuset du ser i den mörka hösttunneln inte är tåget. För ett år sedan var det fallet. Då kom tåget i form av en förödande budget från Moderaterna och -Kristdemokraterna som riksdagen då antog, I år är läget annorlunda. Ljuset kommer tillbaka. Vad du ser är upp till dig. Det kan vara ljuset från den annalkande julen, från den kommande vita snön, från vårvintersolen eller kanske bara kloka politiska beslut om en bra budget i Sveriges riksdag!

Ingemar Nilsson